Контакти

Редакционен екип и имейл: lentata@lentata.com
Адрес за кореспонденция: София 1000, пощенска кутия 200Специален коментар