Втората част на учебното помагало „Моята България“ с одобрение от МОН за преподаване в чужбина

Втората част на учебното помагало „Моята България“ с одобрение от МОН за преподаване в чужбина

Със заповед, издадена от министъра на образованието и науката, второто, допълнено издание на учебното помагало „Моята България“, бе одобрено за подпомагане на обучението по история и цивилизация в чужбина. Изданието е създадено по проект на Фондация Българска Памет със съдействието на издателска група „Просвета“ и е предназначено за ученици между 8-12 клас

За мишките и хората. Един социален експеримент.

За мишките и хората. Един социален експеримент.

По-конкретно, Калхун е построил така наречения „рай на мишките“, специално проектирано пространство, където гризачите са имали изобилие от храна и вода, както и голямо жилищно пространство, а също и среда, напълно лишена от нападатели, болести, опасности.

МЛАДЕЖИ ОТ БЪЛГАРСКАТА ДИАСПОРА ИЗГРАЖДАТ СПОДЕЛЕНИ ЦЕННОСТИ, УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ НА СЕМИНАР НА ФОНДАЦИЯ БЪЛГАРСКА ПАМЕТ

МЛАДЕЖИ ОТ БЪЛГАРСКАТА ДИАСПОРА ИЗГРАЖДАТ СПОДЕЛЕНИ ЦЕННОСТИ, УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ НА СЕМИНАР НА ФОНДАЦИЯ БЪЛГАРСКА ПАМЕТ

Днес стартира петдневния семинар на Фондация Българска Памет – „Изграждане на споделени ценности и компетентности в младите чрез социално предприемачество и екология“, съфинансиран по програма „Еразъм + ”Ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани”.