БАК-ШИШИ
Лентата
ВЕЛИКИ ПЕТЪК Е...

ВЕЛИКИ ПЕТЪК Е...

Господ наш Иисус Христос, бидейки безгрешен, не е бил подчинен на смъртта, защото смъртта влиза в света чрез греха. Той умира, претърпявайки смърт за нас, и Самия Себе си принасяйки в жертва на Отца за нас. Защото пред Него, пред Отца, ние сме съгрешили и трябва Той да приеме откуп за нас и по този начин да се освободим от осъждането...

ФЖМК с позиция в подкрепа на уволнения  доц. д-р Мартин Осиковски

ФЖМК с позиция в подкрепа на уволнения доц. д-р Мартин Осиковски

Подкрепяме колегата Осиковски и категорично възразяваме срещу подобни крайно опасни практики, познати ни от тоталитарно време - с опити за налагане на догматични идеологии, с контрол върху всички и всичко.