За мишките и хората. Един социален експеримент.

За мишките и хората. Един социален експеримент.

По-конкретно, Калхун е построил така наречения „рай на мишките“, специално проектирано пространство, където гризачите са имали изобилие от храна и вода, както и голямо жилищно пространство, а също и среда, напълно лишена от нападатели, болести, опасности.

МЛАДЕЖИ ОТ БЪЛГАРСКАТА ДИАСПОРА ИЗГРАЖДАТ СПОДЕЛЕНИ ЦЕННОСТИ, УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ НА СЕМИНАР НА ФОНДАЦИЯ БЪЛГАРСКА ПАМЕТ

МЛАДЕЖИ ОТ БЪЛГАРСКАТА ДИАСПОРА ИЗГРАЖДАТ СПОДЕЛЕНИ ЦЕННОСТИ, УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ НА СЕМИНАР НА ФОНДАЦИЯ БЪЛГАРСКА ПАМЕТ

Днес стартира петдневния семинар на Фондация Българска Памет – „Изграждане на споделени ценности и компетентности в младите чрез социално предприемачество и екология“, съфинансиран по програма „Еразъм + ”Ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани”.

Научноизследователската компания на д-р Врабевски спечели наградата за наука "Питагор"

Научноизследователската компания на д-р Врабевски спечели наградата за наука "Питагор"

За втори път научноизследователската компания, която имам честта да ръководя, спечели наградата за наука "Питагор" в категория "Компания с най-много инвестиции в научноизследователската и развойна дейност".