Паскал Брюкнер: Новото пуританство демонизира мъжа

Паскал Брюкнер: Новото пуританство демонизира мъжа

“Лозунгът на нашата епоха е “наслаждение и наказание”. Тя желае едновременно сладострастието и наказанието. Но рискува да пожъне само наслаждение от наказанието”. Френският философ Паскал Брюкнер съжалява за американизацията на отношенията между мъжете и жените, което внася недоверие и сегрегация между половете под прикритието на феминизма.