За София с любов
Гост-автор
„Плача за Левски.“
Гост-автор
Ако имате късмет...
Гост-автор