Победата на зелените е доста лоша новина...

Победата на зелените е доста лоша новина...

Повече (еко)данъци, повече (еко)регулации за бизнеса, вмешателство в енергийните решения на националните държави, респективно в икономиката. А позициите им по отношение на миграцията са прелестни - елате, милиарди мюсюлмански мигранти от Африка и Азия.

За онези 9% от избирателите, с които нямаме нищо общо

За онези 9% от избирателите, с които нямаме нищо общо

За тези 9% от българските граждани аз мога да кажа, че ние с тях живеем в различни Българии. Не, живеем в една и съща България, но имаме коренно различни визии за нея. И абсолютно различни морални оценки за случващото се в нея.