Патриотично или цинично
Гост-автор
Не е една. Хиляди са.
Гост-автор
Данъците са за малките
Гост-автор