Училищата в район „Лозенец“ ще прилагат дигитални технологии в образованието

Училищата в район „Лозенец“ ще прилагат дигитални технологии в образованието

Проектът „Младежка заетост чрез модерно образование, базирано на дигитални технологии и предприемачество“ (Be – educated, employed and entrepreneurial) е реализиран от Фондация „Българска памет“ в партньорство със Столична община, Район „Лозенец“ по Програма Европа.