Кучета ни яли...
Мартин Карбовски
Картел или стачката на умиращите
Мартин Карбовски