НЯКОЙ ТРЯБВА ДА ЗАПОЧНЕ РАЗГОВОР  ЗА ЖУРНАЛИСТИКА

НЯКОЙ ТРЯБВА ДА ЗАПОЧНЕ РАЗГОВОР ЗА ЖУРНАЛИСТИКА

Никой “казионен” журналист не сбърка да попита какво става там. Никоя добре финансирана планьорка не пожела да обсъди темата. Екранните лица са пухена възглавница за лъжата днес. Цялата ни държава днес е неразказан филм на ужасите.