В страната на ограничените възможности
Мария Маркова-Марчела
Един Станишев с цвят червен
Мария Маркова-Марчела
Лека-полека и нещата си отиват към бой...
Мария Маркова-Марчела
Волен: защитникът на Вселената
Мария Маркова-Марчела
Ако фойерверките бяха природно явление*
Мария Маркова-Марчела