Една малка победа.
Ангел Джамбазки
Равни ли?
Ангел Джамбазки
ДОСТ-атъчно.
Ангел Джамбазки
Войната е в Европа и не е от днес
Ангел Джамбазки