Кой го е еня за българите в Македония?
Костадин Костадинов
Ний помним.
Костадин Костадинов
Където е текло, пак ще тече
Костадин Костадинов
Свободата е мила, истината – свята!
Костадин Костадинов