Винету, жабата и 16-те милиарда
акад. Петър Иванов
ТРЕСЕ НИ УЖАСЕН ЕДИПОВ КОМПЛЕКС!
акад. Петър Иванов