КОЙ УБИ ЧОВЕКА? ВИДЯХТЕ ЛИ?
Ева Истаткова
Ако животните бяха хора...
Костадин Костов