Господ НЕ е българин
Симона Милкова
Когато слепецът плаче...*
Екатерина Анева
Заплахата на Терминал-ците
Ева Истаткова
Естествен / обществен подбор
Екатерина Анева