Проф. Дончо Хрусанов: Разрешението за строеж на “Златен век” е действащо и валидно

Проф. Дончо Хрусанов: Разрешението за строеж на “Златен век” е действащо и валидно

В този казус има редица процесуални нарушения, които, за съжаление, са произведени от държавни и общински административни органи. Това превръща спирането на строежа на “Златен век” в правен абсурд, който дълго ще се изучава като христоматиен пример за недобросъвестно прилагане на закона. Има и други подобни строежи, но никой не спира строителството им. Това създава правна несигурност и липса на предвидимост в действията на администрацията

Населението на България вече е под 7 млн. души

Населението на България вече е под 7 млн. души

Прогнозни данни на Националния статистически институт за населението у нас за следващия половин век отчитат, че през 2030 година българите ще са около 6,5 млн., през 2045 г. ще са под 6 милиона а точно след половин век – трябва да са 5,8 милиона.

Направих го сега!

Направих го сега!

- Хайде да го направим сега? - Кое да правим? – стряска се младата дама. - Онова за деца! Хайде! – подскачам от възторг. – Дори не е нужно да се запознаваме. И двамата сме млади. И двамата сме отговорни. Социално адекватни. Нали така? Правим го сега! Изпълняваме си дълга към обществото и кой от къде е!