Разорението на тракийските българи – първият геноцид на XX век

Разорението на тракийските българи – първият геноцид на XX век

Водите потичат в ален цвят. Тръгналите от бреговете на Бяло море българи по пътя към Стара България да търсят спасение се оказват тук, в Ятаджик, в коравата прегръдка на смъртта. Загиват повече от 2000 души.

Моленбек - нашето общо европейско бъдеще

Моленбек - нашето общо европейско бъдеще

Франция прелива от изобилието на много Моленбеци. Създадоха ги комунисти, социалисти, либерали, хуманисти, пацифисти, еколози, които настояваха "да създадем емоционална връзка с тях", "да се борим срещу дискриминацията", "да не говорим езика на омразата".