Честито. И срам.
Мартин Карбовски
УЧИ, СИНЕ, ДА НЕ РАБОТИШ.
Венци Мицов