На десетата година от мониторинга Брюксел ослепя

На десетата година от мониторинга Брюксел ослепя

Вчерашните доклади за 2017 г., огласени два месеца предсрочно, за да не развалят образа на България като бъдещ председател на Съвета на ЕС, потвърждават тенденцията, забелязана в докладите за 2016 г., които бяха публикувани през януари. За румънците се знае, че са свършили доста работа, и от тях се очаква само да не направят обратен завой (какъвто лош навик имат), докато за България не се отчитат никакви конкретни резултати (присъди), а само добри намерения, заявени чрез законодателни промени и структурни реформи.

Радвайте се и се веселете

Радвайте се и се веселете

Винаги съм изпитвал страх от правилните хора. От мислещите правилно, от постъпващите правилно. Те спазват правилата за движение, никога не пресичат на червено и не превишават ограничението на скоростта. Христос не ни остави правилник с точки и подточки. Христос ни остави Себе Си.

Кевин Спейси е невинен

Кевин Спейси е невинен

Ние трябва да вземем страната на обвиняемия. Това е цивилизовано: да вземем страната на обвиняемия. Ние трябва да настояваме за неговата или нейната невинност, докато вината не бъде установена правилно и убедително. Но днес Туитъратите, медиите, феминистките групи и особено политическата класа (вижте преекспонираната „аз също!“-паника относно сексуален тормоз, която в момента започва да обхваща Камарата на общините на Обединеното кралство) стоят на страната на обвинителите.