Подпийналите драгуни на кап. Бураго превземат Пловдив

Подпийналите драгуни на кап. Бураго превземат Пловдив

След като нанасят удар на турците в София в началото на януари 1878 г , ген. Гурко и войската му тръгва към Пловдив. Там е съсредоточена 25-хилядната армия на Сюлейман, който се хвали, че ще превърне града във втори Плевен.

Френска пощенска картичка от периода на Първата световна война, запечатала образа на млада македонска българка

Френска пощенска картичка от периода на Първата световна война, запечатала образа на млада македонска българка

“... Македонското население се състои отъ българи, турци, арнаути, власи, евреи и цигани... Българите съставяватъ масата на населението въ областъта, която описвамъ. При всичкитѣ извъртвания на официалната статистика, пакъ тѣ фигуриратъ повече отъ половината на цѣлото население ...”

Как Младенов и Луканов организираха свалянето на Живков на 10 ноември

Как Младенов и Луканов организираха свалянето на Живков на 10 ноември

Множество публикации описват 10 ноември като преврат, под ръководството на КГБ, с ръката на Москва. Съветски дипломати, като съветника в посолството Валентин Терехов описват в спомени подробно как са заговорничили с Луканов и Младенов, каква „историческа роля“ са имали в свалянето на Живков.