Животът на комплексирания и на Божия човек

Животът на комплексирания и на Божия човек

Много пъти се наблюдава явлението в лоното на Църквата християните да „кръщават” своето комплексиране добродетел. Тоест обличат своите комплекси в мантията на етиката, на чистотата, на аскетическия дух, на безмълвния живот. И това е опасно.