Колко харчат домакинствата в Европа за ядене навън?

Колко харчат домакинствата в Европа за ядене навън?

Делът на разходите за домакинства, посветени на услуги за обществено хранене, е най-голям в Ирландия (14.4%), изпреварвайки Испания (13.0%), Малта (12.6%) и Гърция (12.4%, данни за 2017 г.). За разлика от тях, най-ниският дял е регистриран в Румъния (1,9%), следван от Полша (3,0%) и Литва (3,4%).