Историята на студентския празник в България

Историята на студентския празник в България
09-12-2022г.
0
Гост-автор

Добринка Атанасова /"Неизвестни знания и факти"/:

Историята на студентския празник в България започва преди 119 години. 

На 8 декември през 1903 г. за първи път е отбелязан празникът на единствения тогава университет в страната - Софийския университет "Св. Климент Охридски". Честването е по повод на 15-годишния му юбилей, а датата е определена от Академическия съвет с решение от 30 ноември 1902 г.

Софийският университет е създаден като Висш педагогически курс към Първа мъжка гимназия в София. На 8 декември 1888 г. тогавашното Народно събрание отчита добрите първоначални резултати на педагогическия курс и приема закон за преобразуването му във висше училище.
През 1920 г. у нас се появяват още два университета - сегашните УНСС и Икономическият университет във Варна, а по-късно броят им се увеличава все повече и повече.

Сега в България има 51 висши училища, като от тях 34 са държавни, а 14 са частните университети. Студентите в тези висши училища са общо 233 248.

След 1944 г. е направен опит за промяна на датата със 17 ноември, когато е Международният ден на студентската солидарност, но тази идея не среща успех, защото студентите вече са възприели 8 декември като свой празник. Така през 1962 г. той е възстановен.

На 28 октомври 1994 г. Съветът на ректорите взема официално решение, че 8 декември ще е неучебен ден и празник на българските студенти.
Така с годините най-старият университет на България и неговите студенти утвърждават датата 8 декември за празник на всички студенти в у нас.

© 2024 Lentata.com | Всички права запазени.