Актуално
Проектът „Младежка заетост чрез модерно образование, базирано на дигитални технологии и предприемачество“ (Be – educated, employed and entrepreneurial) е реализиран от Фондация „Българска памет“ в партньорство със Столична община, Район „Лозенец“ по Програма Европа.
Училищата в район „Лозенец“ ще прилагат дигитални технологии в образованието

Лентата | 10/11/2017

Подкрепи свободното слово

Подкрепете независимата журналистика. Свободата има нужда от съмишленици.

10 ноември 2017 г., София. Фондация „Българска памет“ и Район „Лозенец“ представиха двуезичен наръчник за дигитални технологии и предприемачество на пресконференция, проведена днес в София. Той ще бъде разпространен във всички училища в столичния район и ще бъде практично и полезно пособие за учителите, които искат да интегрират дигиталните технологии и предприемачеството в методите на преподаване и процесите на учене, протичащи в класната стая. Наръчникът ще бъде свободно достъпен и онлайн наwww.bgmf.eu.В днешния конкурентен свят, шанс за професионална реализация имат хората с интердисциплинарни познания и умения. Това значи, че трябва да са технически грамотни, да притежават нюх към бизнес тенденциите и сериозни предприемачески нагласи. И тук българските училища се изправят пред предизвикателството да съчетаят традиционното с новото и да бъдат иновативни, за да отговарят на потребностите на трудовия пазар и на новото „.NET поколение“, което чрез дигиталните технологии опознава и преживява света. Това е и причината Фондация „Българска памет“ да развива проекти, които подпомагат дейността на българското училище и изграждат мост между технологиите и образованието за новото „.NET поколение“, коментира г-н Живко Костуров, Мениджър „Проекти“ във Фондация „Българска памет“.

Кметът на Район „Лозенец“ г-н Любомир Дреков и г-н Живко Костуров обобщиха резултатите от реализирания проект. Освен възможността за активно участие в обществения живот на столицата, която получиха над 60 ученици от училищата в „Лозенец“, ценен резултат бе и издаването на двуезичния наръчник, който е базиран на резултатите от проведената само преди месец младежка конференция на тема „Младежка заетост чрез модерно образование, базирано на дигитални технологии и предприемачество“. В конференцията се включиха представители на местната власт, образователните институции, неправителствения сектор и предприемаческата екосистема в София. Основна цел бе да се насочи вниманието на учениците върху необходимостта от:

•    изграждане на мост между технологиите и образованието в училище;
•    придобиване на предприемачески умения в образователния процес;
•   създаване на по-добри условия за професионална реализация на младите чрез успешно партньорство между образователните институции и бизнеса с посредничеството на местната власт.  Проектът „Младежка заетост чрез модерно образование, базирано на дигитални технологии и предприемачество“ (Be – educated, employed and entrepreneurial) е реализиран от Фондация „Българска памет“ в партньорство със Столична община, Район „Лозенец“ по Програма Европа. Други статии от този авторКоментари