Актуално
“Следващият седемгодишен бюджет на ЕС трябва да насърчи развитието на електрическата мобилност и използването на горивни клетки и водород в транспорта”, смята евродепутатът
Петър Курумбашев: Европейската комисия да увеличи с поне 120 млрд. евро бюджета за научни изследвания и иновации

Лентата | 12/01/2018

Подкрепи свободното слово

Подкрепете независимата журналистика. Свободата има нужда от съмишленици.

11 януари 2018 г., Брюксел - "Европейската комисия да улесни достъпа и навлизането на пазара, както и финансирането за малките и средни предприятия и стартъпи". Това е едно от предложенията на Петър Курумбашев по отношение на седемгодишния бюджет на ЕС след 2020 г., които бяха приети от Комисията по промишленост, изследвания и енергетика в Европейския парламент (ITRE). 

Днес депутатите от ITRE приеха становище относно Многогодишната финансова рамка след 2020 г., в което бяха включени по голямата част (12 от общо 13-те) от измененията, инициирани от българския евродепутат. 

Курумбашев призова Европейската комисия да осигури финансиране на иновациите за развитие на инфраструктурата, решенията за присъединяване и съхранение на енергия за водородни и електрически превозни средства. Евродепутатът смята, че Комисията трябва да продължи да подкрепя развитието на инициативи като Europe-wide electromobility (Електрическа мобилност в цяла Европа) и Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking (Съвместното предприятие „Горивни клетки и водород"). 

Според българския евродепутат парламентът трябва да повтори призива за увеличаване с поне 120 млрд. евро на бюджета на рамковата програма за научни изследвания иновации (FP9). "Иновациите са пътят към пазарен пробив на компаниите и стимулирането им има огромно значение, особено за малките и средни предприятия", смята Курумбашев. По думите му Комисията, съвместно с агенциите на ЕС, трябва да окуражава и координира прилагането на европейски структурни и инвестиционни фонда на ЕС (ЕСИ фондове), Механизма за свързване на Европа (Connecting Europe Facility), програмите Creative Europe и "Хоризонт 2020" за дейности в сферата на научноизследователската и развойна дейност - особено в икономически изоставащите региони. 

Сред останалите предложения на Курумбашев са повишаването на ролята и капацитета на Европейския консултантски център по инвестиционни проекти, чиято цел е да консултира инвеститорите, организаторите на проекти и публичните управляващи органи по отношение на подбора, подготовката и разработването на проекти.

"Много е важно Комисията да оцени ясно ефективността на прилаганите досега политики и фондове, в т.ч. в сферата на енергетиката, и да използва изводите от тези резултати в подготовката на следващия бюджет на Съюза", смята Курумбашев. 

Докладът, приет днес от комисията ITRE, предстои да бъде гласуван по време на пленарно заседание на ЕП в Страсбург, след което да бъде предоставен на Европейската комисия. 

  Други статии от този авторКоментари