Актуално
Така че с помощта на европейските субсидии, които финансират и закупуването на големи земеделски машини като трактори, комбайни и т.н., малка група големи земеделски производители вземат милиони евро от Европа, от българския държавен бюджет и от незаконната експлоатация на земеделската земя на хиляди дребни земевладелци. За 2017 само 4% от производителите контролират 80% от земеделската земя в България, като най-големият производител Светлозар Дичевски контролира повече от 100 000 хектара.
Земеделие и корупция по време на европредседателство

Лентата | 12/01/2018

Подкрепи свободното слово

Подкрепете независимата журналистика. Свободата има нужда от съмишленици.

Георги Керелов е адвокат и е написал тази статия до сайта BulgarianPresidency.eu с надеждата, че някой в Брюксел и европейските столици ще се поинтересува как се усвояват субсидиите за нашето земеделие.

„Повече от десет години откакто България се присъедини към Европейския сюъз, европейските субсидии за земеделие се разпределят между малцина големи производители чрез мащабна корупция, а дребните земевладелци са лишени от собствеността си с помощта на властите”, съобщава адвокатът Георги Керелов.
Въпреки че половината земеделска земя на България не беше обработвана преди страната да влезе в ЕС през 2007, това се промени драстично благодарение на евро субсидиите. Само че по какъв начин и на каква цена?
Общата селскостопанска политика на Европейския съюз е „лъвският пай” от европейския бюджет. За съжаление в случая на България тази политика доведе до катастрофа за дребните земевладелци. Правото им на собственост е погазвано от големите мафиотски производители и те нямат достъп до европейските пари заради условието за регистрация на земеделски производители, която води до задължително годишно плащане на данъци за здравни и пенсионни осигуровки, често по-високи от стойността на земята.
От една страна големите производители създадоха местен монопол за експлоатация на земята в селата. Схемата е следната. Петима или четирима (понякога и по-малко) големи местни производители се срещат всяка година да си разделят земеделската земя на дадено село. В границите на неговата територия всеки от тях навлиза в собствеността на дребните земевладелци понякога с позволение, но по-често без.
Когато има разрешение да навлезе в чуждата земя, големият производител фиксира наема на безумно ниско ниво, заради териториалния си монопол (в много случаи 30 лева (15 евро) или по-малко за 1000 квадратни метра, като се има предвид, че европейските и държавни субсидии са доста по-високи - когато се комбинират, главната субсидия и субсидията за екологично биоразнообразие може да стигнат до 50 лева (25 евро) или повече за 1000 квадратни метра).Щом големият производител няма договор с дребния земевладелец, той плаща същия наем, когато се съгласи да даде компенсация на собственика. В много случаи обаче, собствениците не си искат парите като просто игнорират производителя. За капак на всичко, понякога тези големи местни производители отдават под наем част от териториите си (официално те прехвърлят само правата върху земята на трети човек, но в действителност прехвърлят всички земи в избраните граници и за това им се плаща). След това обикновено отказват да разкрият името на новия производител и последният се крие от дребните земевладелци, за да не им плаща и да избегне административни дела за незаконно завземане на чужда земя.
До 2015 правителството плащаше земеделски субсидии дори на незаконно придобити земи. След 2015 тази практика беше преустановена, но това влоши положението за дребните земевладелци. Преди им беше лесно да докажат чрез регистрите, че някой производител си е присвоил земята им и е получил субсидия. От 2015 насам големите производители продължават да присвояват земи, но отказват да си признаят, понеже в такъв случай подлежат на даване под съд от земевладелците и на тежки административни санкции за незаконно придобиване на чужда земя.
От друга страна корумпираната българска администрация им дава европейски и държавни субсидии и отказва да ги санкционира за незаконна експлоатация на земеделските земи на дребните земевладелци и на земеделските пътища, когато са незаконно придобити (без разрешение).
Корупцията във фонд Земеделие, чрез който се изплащат европейските и държавни субсидии е пословична. В този фонд служителите на високи позиции притежават чисто нови автомобили, например BMW за 60 хиляди евро и повече, докато месечната им заплата може да е 1000 или 1500 евро. Те се намесват по два начина. Първо, валидират исканията на големите производители, дори документацията им да не е изрядна. И второ, след като едва 5% от земите се проверяват годишно, те отказват проверка на декларациите на някои производители или потвърждават чрез фалшификация тяхната редовност.
В същото време областнители управители на 28-те области отказват да наложат каквито и да било административни санкции в случай на незаконно присвояване на земи и пътища според закона за собствеността и ползването на земеделските земи. Те просто не разглеждат жалбите на дребните земевладелци както в случая в управителя на област Пазарджик, Стефан Мирев. Министър-председателят също не наказва управителите за тяхното незаконно бездействие, а вместо това подкрепя поведението им посредством ръководителя на главния инспекторат на Министерския съвет Мария Томова.
Така че с помощта на европейските субсидии, които финансират и закупуването на големи земеделски машини като трактори, комбайни и т.н., малка група големи земеделски производители вземат милиони евро от Европа, от българския държавен бюджет и от незаконната експлоатация на земеделската земя на хиляди дребни земевладелци. За 2017 само 4% от производителите контролират 80% от земеделската земя в България, като най-големият производител Светлозар Дичевски контролира повече от  100 000 хектара.
След като правата на дребните земевладелци не се зачитат от българската администрация, повечето от тях вече са продали собствеността си на ниска цена.
Ако се опитат сами да обработват земята си, им се отказва достъп до земите, защото пътищата се разрушават и обръщат в земеделска земя  от големите производители. А ако успеят да обработят земята, продукцията им бива открадната, а полицията често отказва да търси и преследва крадците. И разбира се, като избягват регистрацията за земеделски производители, нямат достъп до обществени субсидии.

***
Източник: BulgarianPresidency.eu

 Други статии от този авторКоментари