Актуално
Не е била по-тъмна, занемарена и навяваща размисли за място с бурно минало и достойно за презрение настояще.
София никога не е била по-грозна

Гост-автор | 09/02/2019

Подкрепи свободното слово

Подкрепете независимата журналистика. Свободата има нужда от съмишленици.

Соня Момчилова, Фейсбук:

София никога, откак датира в спомените ми не е била по-грозна, кална, провинциална и объркана като архитектурна и градоустройствена единица.

Не е била по-тъмна, занемарена и навяваща размисли за място с бурно минало и достойно за презрение настояще.

Съжаление и гняв издишам, кръстосвайки с кални обуща, на неравни подскоци и с навряна между плешките глава, със забит в изпочупените плочки поглед, за да не настъпя някой кален погреб или минирано, в стил “ало, Банов” препъване в чиновническа нагла занемара, която дебне на всяка крачка.

Навсякъде.

Резултатите им.

Видими не, брутално набиващи се на очи и нагло привикващи ни с отсъствието на нормалност от каквото и да било естество.

Да пропаднете вдън разпукания асфалт и да завалят изпочупените павета и плочки над главите ви, докато сградите, несъответни на никакви стандартни, затрупват заедно с папките с разрешителни, чинно подписани от наглите ви химикалки, и последния от вас, лакомо, безнравствено, безлико съсловие разрушители - това ви пожелавам. Други статии от този авторКоментари