Зам.-министър отправи обвинения срещу организаторите на Фейсбук групата "Не на стратегията за детето!"

Зам.-министър отправи обвинения срещу организаторите на Фейсбук групата
21-08-2019г.
70
Гост-автор
С настоящето изявление ние - Христина Рунтова и Мария Янакиева се чувстваме задължени в качеството си на създатели на Фейсбук групата НАЦИОНАЛНА ГРУПА „НЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА ДЕТЕТО 2019-2030!“ да оборим НЕВЕРНИТЕ твърдения, изложени в изявление, публикувано на 06.07.2019г. от г-жа Зорница Русинова - заместник-министър на труда и социалната политика на България, на Фейсбук страницата й.
 
И въпреки че в него тя не посочва конкретно името на групата, от написаното става ясно, че визира именно нея, поради неоспоримия факт, че националната група е промоторът на общественото движение срещу отнемането на правата и свободите на родителите, свързани с възпитанието и отглеждането на децата им.
 
В цитираното изявление г-жа Русинова твърди, че зад нашето общонационално гражданско движение, спонтанно възникнало в следствие на разкритията, публикувани и разпространени от Фейсбук групата НАЦИОНАЛНА ГРУПА „НЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА ДЕТЕТО 2019-2030!“, свързани с „Проект за Национална стратегия за закрила на детето 2019-2030“ стоят, цитираме: „организации, с неясни цели“.
 
Това КАТЕГОРИЧНО Е НЕИСТИНА.
 
Заявяваме, че никога не сме членували в организации от религиозен или политически вид.
 
Общонационалното движение възникна и се разрасна стихийно, благодарение на липсата на ясни, открити, просемейни и непротивоконституционни социални политики, които правителството НЕ провежда спрямо българските граждани.
 
Разкритията, които се направиха във времето във връзка с тази антидетска, антисемейна и противоконституционна стратегия, същата квалифицира като, цитираме: „фалшиви новини, които много често в социалните мрежи създават страхове“ и апелира да се прекрати „всяването на страх“.
 
Фалшива новина ли е приетият и обнародван в Държавен вестник тази година Закон за социалните услуги, влизащ в сила от 01.01.2020г. и направените промени, свързани с него във близо тридесет(!!!) други действащи закона?
 
Фалшива новина ли е намерението от страна на настоящето правителство за ратификация на Трети факултативен протокол към Конвенцията за защита на правата на детето на ООН?
 
Фалшива новина ли е Меморандум за разбирателство относно изпълнението на Норвежкия финансов механизъм 2014 - 2021 г., Регламент за изпълнението на Норвежкия финансов механизъм 2014 - 2021 г. и прочие съпътстващи ги документи?
 
Г-жа Русинова обаче смело твърди, че, цитираме: „Ние не копираме чужди модели, нямаме и намерение да го правим“, визирайки норвежкия модел на социална система.
 
Приемането на подобен род закони като въпросния Закон за социалните услуги /ЗСУ/ подменя обществено-социалния строй на държавата, като подмолно инфилтрира в гражданското ни общество опасна тоталитарна социална диктатура от скандинавски тип... при това тихомълком с активната помощ на масмедиите, които заемат ролята на „трето неучастващо лице“ /термин от съдебното производство/, като умишлено не отразяват справедливите национални протести на гражданите срещу правителствените антисемейни политики.
 
Призивът на горецитираната, „хората да не се поддават на протестни действия, за които не е ясно с каква цел се предприемат“ в светлината на изложеното са нелепи и внушават впечатлението, че българските граждани са неориентирано, безсъзнателно и лесно манипулирано множество, в което стадният механизъм е основна движеща сила.
 
Меко казано е неуместно лице, заемащо висш държавнически пост, особено в специфичен и деликатен сектор като социалния, да призовава „всеки, който се чувства съпричастен към темата за насилието и за децата, да се разграничи от това, което искат тези организации“.
 
1. Госпожо Русинова, бихте ли ни разяснили кои са „тези организации“, с които започвате и завършвате изявлението си?
 
Имате ли неоспорими уличаващи доказателства за такива, които да стоят зад НАЦИОНАЛНА ГРУПА „НЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА ДЕТЕТО 2019-2030!“?
 
Ако отговорът Ви е утвърдителен, защо не ги представите публично?
 
Озадачаващо е и нелепото обвинение на същата, цитираме: „Ако малко повече се задълбочим в тяхната група, ще видим, че исканията са за забрана на аборти, за забрана на съвместно съжителство, излизане на България от ЕС.“
 
2. Госпожо Русинова, и тук ще попитаме: На какви реални, преки, неоспорими доказателства се опират тези Ваши обвинения?
 
На какво конкретно основание сметнахте, че ВСИЧКИ, вече над 140 000 членове на общонародното движение, са противници на абортите, съвместното съжителство и т.н.?
 
Финално г-жа Русинова заявява: „Не вярвам, че в 21 век би трябвало да се подкрепят антидемократични ценности.“
 
Написаното опасно внушава, че хората, които подкрепят движението срещу прокарването на противосемейни политики в страната, са привърженици на „антидемократични ценности“ и затова Ви питаме:
 
3. Госпожо Русинова, защо квалифицирате родителите, които, като най-засегнати от Вашия ресор и репресивните му политики срещу тях, упражняват естественото си гражданско право да протестират, като лица „подкрепящи антидемократични ценности в 21 век“?
 
Обръщаме се към министъра на труда и социалната политика г-н Бисер Петков.
 
Г-н министър, в качеството си на каква г-жа Зорница Русинова е направила това изявление?
 
В лично качество или като Ваш зам.-министър?
 
Считате ли за редно г-жа Русинова, като висш държавен служител да прави изявления от подобен род, макар и на личната си страница във Фейсбук?
 
Не би ли следвало от етична гледна точка, същата именно поради поста, който заема, да НЕ демонстрира публично тенденциозно отношение, както и да НЕ отправя непремерени обвинения, които внушават откровени неистини по адрес на редови граждани на Република България?
 
В контекста на всичко как бихте квалифицирали поведението на Вашият зам.-министър?
 
Считате ли го за правилно и най-вече за морално?
 
Очакваме отговори от цитираните лица.
 
Те ги дължат на всички над 140 000 души – родители, обединени за децата си.
 
{BANNER_ID-4}

{BANNER_ID-3}

© 2024 Lentata.com | Всички права запазени.