СМЕСЕН MAGAZINE
Карта на възможния брой мюсюлмани в Европа, при засилени миграционни потоци. 2050 година.
Как би изглеждала Европа през 2050 година при висока миграция на мюсюлмани: (КАРТА)

Лентата | 09/10/2019

Подкрепи свободното слово

Подкрепете независимата журналистика. Свободата има нужда от съмишленици.

Първото място принадлежи на Швеция с цели 30,6 %. След нея се нарежда Кипър – 28,3%. На трето място в класацията е Австрия – 19, 9.%

Естествено, Германия - „обетованата земя“ също вероятно ще бъде гъстонаселена с мюсюлмани – 19,7 %. След нея като желани „дестинации“ се нареждат и доста други западноевропейски държави - Белгия с 18,2 %, последвана с малка разлика в цифрите от Франция – 18,0%. Великобритания и Норвегия също се „борят“ за следващата позиция – Великобритания с 17,2 % и Норвегия с 17%.

От предположенията, които изобразява картата, някои от големите европейски държави почти ще се разминат с мигрантския проблем – Испания с 7,2 %, Ирландия с 4% и Португалия с 2,5 %.

Сред нежеланите „дестинации“ са Хърватия(2,1%), Чехия(1,2%), Естония(1,0%), Румъния(0,9%), Словакия(0,7%), Латвия(0,4%), Литва(0,2%) и Полша(0,2%).

България стои високо в класацията с 11,6%.

Швеция – 30,6 %

Кипър – 28,3%

Австрия – 19,9%

Германия –19,7%

Белгия – 18,2%

Франция  -18,0%

Великобритания –17,2%

Норвегия – 17,0%

Малта – 16,2%

Дания –16,0%

Холандия –15,2%

Финландия – 15,0 %

Италия – 14,1%

Швейцария – 12,9%

България – 11,6%

Люксембург – 9,9%

Гърция – 9,7%

Унгария – 4,5%

Ирландия – 4,4%

Хърватия – 2,1%

Чехия – 1,2%

Естония –1,0%

Румъния –0,9%

Словакия – 0,7%

Латвия –0,4%

Литва –0,2%

Полша – 0,2%  Други статии от този авторКоментари