Актуално
Кабинетът урежда условията за безвъзмездното отдаване на помещения за централите
Гонят партиите от държавни имоти, ако не си плащат тока и въртят бизнес

Гост-автор | 17/11/2019

Подкрепи свободното слово

Подкрепете независимата журналистика. Свободата има нужда от съмишленици.

С последните изменения в закона за партиите, парламентът реши да се отдават безвъзмездно държавни имоти на политическите формации за извършване на присъщите им дейности. Право на държавен имот за централа имат всички партии, получили над 1 на сто от гласовете на последните парламентарни избори, такива с достатъчен брой народни избраници, за да се сформира парламентарна група, както и тези със сформирана парламентарна група. А сега от Министерския съвет предлагат и изменения в Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, с който се урежда при какви условия формациите ще могат да ползват държавните имоти.

 

Най-общо: те ще трябва да поемат всички режийни разходи и както и досега няма да имат право да извършват търговска дейност или да преотстъпват права върху помещенията. Право на безплатен имот формациите имат не само за централите си, но и за регионалните си структури.

 

Министерският съвет може да учредява безвъзмездно право на ползване върху имота - частна държавна собственост за не повече от 10 години. Партиите, получили такъв имот, имат забрана да го използват за икономически дейности, е записано в проекта за правилник, който е публикуван за обществено обсъждане. Имотът не може и да се преотдава под наем и да се преотстъпва за ползване, каквито чести практики имаше в миналото.

Условия

Преди да сключат договора с областната управа обаче, те трябва да предоставят редица документи, като: мотивировка за нуждата от предоставяне на съответните помещения, документ за съдебната регистрация на съответната формация, декларация за начина на ползване, документ от съответните институции за липса на публични задължения, декларация, че имотът ще се използва само за административни нужди, декларация, че партията разполага с необходимия финансов ресурс, за да стопанисва имота и декларации съответно за ПГ, резултат от вота и т.н.

Партия, на която e предоставен безвъзмездно за ползване имот, ще заплаща данък недвижими имоти и такса битови отпадъци за него, както и всички експлоатационни разходи. А също така ще поеме разходите по текущи поправки и ремонти, които са вследствие на използването му.

Самите договори ще се сключват с областния управител, като при предаването ще се съставя предавателно-приемателен протокол.

Вън

Договорът пък може да бъде прекратен едностранно от губернатора, ако се установи, че в имота вместо партийна се извършва икономическа дейност. Едно такова нарушение ще бъде придружено и от санкция - тя ще е в размер на пазарните нива на пропуснатите ползи, определени от лицензиран оценител. Ще се изчислява за периода на ползване на имота в нарушение на правилата за държавните помощи.

 

Договорите ще се прекратяват още след изтичането им, както и ако партията не е плащала разходите за експлоатация на имота повече от три месеца. Същото ще се случва и ако се установи, че е преодстъпила помещението, както и когато предстане да отговаря на изискванията за спечелени над 1 на сто от гласовете на последните избори за Народно събрание (гласовете "Не подкрепям никого" не се броят).

Контролът върху това спазват ли се всички изисквания ще се осъществява от областните управители по места.

 

До безвъзмездното предоставяне на имоти се стигна, след като парламентът реши да намали държавната субсидия от 11 лева на глас до 1 лев. Позволи също така финансиране на париите от бизнеса - без никакъв лимит или забрани. 

При така разписаните нови правила за отдаването на помещения на партиите, под въпрос осново е емблематичната централа на СДС на столичната улица "Г.С. Раковски" 134. Формацията в момента заплаща наем, който минава през фондация. СДС се явява на последните видове избори в коалиционни формати и на практика няма право на държавен имот. 

Източник: clubz.bg

 Други статии от този авторКоментари