Актуално
С тези думи на Дядо Вазов искам да си спомним, че има дни, които творят история, има мигове, които работят за историята, има хора, които раждат история. Днес това сте вие, това е вашия миг, това е вашия ден. И далеч от евтиния патос, искам да ви кажа: България сега нази гледа, тоя връх висок е: тя ще ни съзре, ако би бегали: да мрем по-добре!"
Адв. Шейтанов: Всеки диалог е по-добър от всяка война. Особено със собствения си народ.

Лентата | 08/12/2019

Подкрепи свободното слово

Подкрепете независимата журналистика. Свободата има нужда от съмишленици.

ИЗКАЗВАНЕ
на адв.Владимир Шейтанов, съ-председател на УС на РОД
на
ВТОРИЯ МЕЖДУНАРОДЕН ПРОТЕСТ НА РОДИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ
под надслов
„ДА СПАСИМ СЕМЕЙСТВОТО, ЗА ДА ЗАЩИТИМ ДЕЦАТА.“
София 07.12.2019

Скъпи български родители, СКЪПИ БЪЛГАРИ,
Обръщам се към вас като един от вас, като един от десетките хиляди разтревожени родители, които поставят интересите на децата над своето битово спокойствие, като част от РОДИТЕЛИ ОБЕДИНЕНИ ЗА ДЕЦАТА, а не от името на някаква институция. Ангажирам лично себе си и своята съвест.
В днешния мразовит декемврийски ден, броени дни преди международния ден на правата на човека 10.12.2019г., когато любителите на личния уют и тихото еснафско спокойствие гледат телевизия в трепетно очакване на приближаващите Коледни и Новогодишни празници, ние с вас сме отново заедно, тук пред камерите на удивена Европа, пред очите на респектираната власт.
Ние с вас избрахме друго - не топлината на огнището, не спокойствието на дома, не тишината на парите, не мълчанието на агнетата.

Помните ли от историята:
"И днес йощ Балканът, щом буря зафаща,
спомня тоз ден бурен, шуми и препраща
славата му дивна като някой ек
от урва на урва и от век на век!""

С тези думи на Дядо Вазов искам да си спомним, че има дни, които творят история, има мигове, които работят за историята, има хора, които раждат история.
Днес това сте вие, това е вашия миг, това е вашия ден. И далеч от евтиния патос, искам да ви кажа:

България сега нази гледа, тоя връх висок е: тя ще ни съзре, ако би бегали: да мрем по-добре!"

Днес, на този площад, пред лицето на българската културата, се ражда новия българин, възкръсва българския дух, за да кажем на света на парите:
БЪЛГАРИЯ Е ЖИВА И ДЕЦА НЕ ДАВА! НЯМАМЕ ДЕЦА ЗА ПРОДАН СРЕЩУ ПАРИТЕ ОТ ЧУЖДЕСТРАННИ ФИНАНСОВИ ИЗТОЧНИЦИ.
ПО ДОБРЕ БЕЗ ПАРИ ОТ НОРВЕЖКИЯ ФИНАНСОВ МЕХАНИЗЪМ ОТ КОЛКОТО С ПРОКЛЯТИЕТО НА БЪЛГАРСКАТА МАЙКА.

Ние вече знаем, че сме чути! Затова един министър беше сменен! Беше сменен, защото беше забравил да чува гласа на своя народ. Ние не искаме подобен министър:

КАКВО ИСКАМЕ?
 ИСКАМЕ ДА БЪДЕ ЧУТ ПРИЗИВЪТ НА РОДИТЕЛИ ОБЕДИНЕНИ ЗА ДЕЦАТА, НА БПЦ, на десетки хиляди родители, на юристи, лекари, архитекти, журналисти, писатели, учени, учители, преподаватели, на 85 % от нашия народ. Много ли искаме!?!
Искаме да бъдат чути думите на БПЦ от Становището от 13.11.2019г. относно новоприетия ЗСУ:
„Новоприетият закон създава възможности и предпоставки за социално инжинерство, което може да доведе до пълна подмяна на отношенията между родителите и децата в семейството и до неговото пълно дестабилизиране….
Върховната държавна власт има смисъл, ако гарантира интереса и благата на общността … Отказът на държавата пряко да осъществява социалната дейност, както и основно да я финансира и насочва, се явява отказ от милосърдната, човеколюбива и Богоустановена нейна мисия да бъде пазител на общите ценности, да бъде въплъщение на взаимния интерес на цялото общество, да бъде грижовна майка за всички свои граждани, а не мащеха, да упражнява в пълнота държавния суверенитет“.
Искаме да чуете гласа на камбаните на Православната ни църква.

 Искаме пълна, категорична и окончателна отмяна на ЗСУ и замяната му с нов закон за социалната помощ, съответстващ на същността на социалната държава;

 Искаме бързо приемане на законодателство за социално уязвимите групи, финансирано от държавния и общинските бюджети, реализирано от социално ориентирана, добре платена, професионална държавна и общинска администрация.

 Искаме нова законодателна уредба на социалната помощ без платени услуги от частни доставчици на пазарен принцип, без търговци в храма.

 Искаме семейно-центрирана социална политика, която да подпомага семейството, за да спаси децата.

 Искаме честен и ефективен диалог за такава реформа, с отчитане интересите на социално уязвимите групи от граждани.
Ако НПО искат да продължат да помагат на социално уязвимите групи, то нека го правят от състрадание и солидарност, без да въртят бизнес с болките и страданията хората, на майките на деца с увреждания, на възрастните хора над трудоспособна възраст.

Очакваме от държавата да докаже с дела, а не с красиви фрази, че се вслушва в гласа на Народ и Църква.
Българският народ е древен, мъдър и решителен. Не си играйте с него, защото ще загубите …, както в едно друго историческо време и при едни други исторически условия беше казал Александър Стамболийски.

До днес ние очаквахме някой да поеме протегнатата ни ръка. До днес обикаляхме институциите, регистрирахме в деловодствата молби, становища и обръщения. До днес канехме на диалог, говорехме, убеждавахме, предлагахме, предупреждавахме. И бяхме посрещнати с политическо високомерие. Но тази страница вече е обърната.

Ние повече нямаме възможност да възпираме родителското недоволство, да канализираме гнева, да управляваме емоциите на огромни родителски маси. РОД няма право да възпира безкрайно българските майки и бащи да прилагат на практика чл.47, ал.1 от Конституцията на България.

Няма повече да възпираме българските майки да протестират, по начин който считат за добър, в рамките на закона. Ние подкрепяме недоволството на българските родители, когато някой си позволява, в нарушение на българското законодателство и международното и европейско право, да развращава и покварява техните деца чрез грантови проекти, програми, справочници и указания, чрез събиране на информация за личния и семеен живот на децата и техните родители.

От утре, РОД поема граждански защита на интересите на деца в риск и техните родители.
Трите осъдителни решения на Европейския съд по правата на човека от 2019г. са ясно доказателство, че политиката, въплътена в законодателни актове като ЗСУ и ЗЗД, ЗДС и други, нарушава европейското право.

Обявяваме, че ще информираме нашите чуждестранни партньори и ще поискаме подкрепа от тяхна страна. Ще сезираме международните организации и ще искаме тяхната намеса. Ще сезираме Европейския съд по правата на човека.

Обявяваме, че през пролетта на 2020 година ще проведем Първия национален родителски конгрес на РОД, на който ще бъдат поканени гости от България и чужбина, за обсъждане на проблемите със създаването, отглеждането, възпитанието и образованието на българските деца. Списъкът на нашите гости ще бъде изготвен до дни. Ще поканим представителите на държавните институции да присъстват на нашия конгрес, за да могат непосредствено да се запознаят с родителите и да отговорят на техните въпроси.
РОД ще участва във всяка форма на диалог за настоящето и бъдещето на българското семейство и неговите деца, за законодателството за социално уязвимите групи. Но няма да участваме в паравнни преговори, зад гърба на които да се прокарва идеологията на социалния бизнес.

ВСЕКИ ДИАЛОГ Е ПО-ДОБЪР ОТ ВСЯКА ВОЙНА. ОСОБЕНО СЪС СОБСТВЕНИЯ СИ НАРОД.                   Други статии от този авторКоментари