СМЕСЕН MAGAZINE
Делът на разходите за домакинства, посветени на услуги за обществено хранене, е най-голям в Ирландия (14.4%), изпреварвайки Испания (13.0%), Малта (12.6%) и Гърция (12.4%, данни за 2017 г.). За разлика от тях, най-ниският дял е регистриран в Румъния (1,9%), следван от Полша (3,0%) и Литва (3,4%).
Колко харчат домакинствата в Европа за ядене навън?

Лентата | 04/01/2020

Подкрепи свободното слово

Подкрепете независимата журналистика. Свободата има нужда от съмишленици.

През 2018 г. домакинствата в Европейския съюз (ЕС) са изразходвали над 600 милиарда евро (което е равно на 3,8% от БВП на ЕС) за „кетъринг услуги“, т.е. ресторанти, кафенета, столове и други подобни.

Разходите на домакинствата за услуги за обществено хранене представляват 7,0% от общите им разходи за потребление.

Делът на разходите за домакинства, посветени на услуги за обществено хранене, е най-голям в Ирландия (14.4%), изпреварвайки Испания (13.0%), Малта (12.6%) и Гърция (12.4%, данни за 2017 г.). За разлика от тях, най-ниският дял е регистриран в Румъния (1,9%), следван от Полша (3,0%) и Литва (3,4%).

А вижте къде на масата е България:  Други статии от този авторКоментари