Актуално
Подкрепяме колегата Осиковски и категорично възразяваме срещу подобни крайно опасни практики, познати ни от тоталитарно време - с опити за налагане на догматични идеологии, с контрол върху всички и всичко.
ФЖМК с позиция в подкрепа на уволнения  доц. д-р Мартин Осиковски

Лентата | 25/04/2021

Подкрепи свободното слово

Подкрепете независимата журналистика. Свободата има нужда от съмишленици.

Позиция
на академичната общност на Факултета по журналистика и масова комуникация
на Софийския университет „Св. Кл. Охридски“
 
Студенти, докторанти и преподаватели - цялата академична общност на Факултета по журналистика и масова комуникация на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, изразяваме остър протест срещу дисциплинарното уволнение на доц. д-р Мартин Осиковски - уважаван колега и преподавател в Катедрата "Медии и публични комуникации" на Университета за национално и световно стопанство.
 
Считаме, че това действие е груб акт на нарушаване на правото на свободно изразяване на мнение и позиция, гарантирани в Конституцията на Република България.
 
Подкрепяме колегата Осиковски и категорично възразяваме срещу подобни крайно опасни практики, познати ни от тоталитарно време - с опити за налагане на догматични идеологии, с контрол върху всички и всичко.
 
На г-н Ректора на УНСС напомняме, че университетите не са фирми, те са място на свобода на мисленето и словото!
 
Затова считаме, че подобни действия са не просто неприемливи, те са вредни и опасни!

 Други статии от този авторКоментари