В България стават чудеса

В България стават чудеса
19-07-2012г.
9
Симона Милкова

Българите вече се молим само, когато изпаднем в безизходица. Тогава започваме и да вярваме. Простосмъртните сме съхранили единствено желанието за собствено благоденствие и сме се отдали на новите ценности. Има обаче и моменти, в които се нуждаем от истинско чудо.
В България съществуват вековни икони, за които църквата и миряните твърдят, че носят чудодейна сила. Част от тях са официално признати, а за други се носят легенди от уста на уста. Тези образи на светци са и мястото, където хората намират ако не спасение, то поне божествено спокойствие:


Бачковската чудотворна икона
Легенда:
Бачковската чудотворна икона е най-го­ля­ма­та све­ти­ня на Бач­ков­с­кия ма­нас­тир.  В началото на ХІV в. тя е вече в манастира. Според едни е подарена от братята грузинци Игнатий и Атанасий, а според други – „дошла” от грузински манастир, заради проявено към нея пренебрежение. При „пристигането” на иконата лумнал огън. Двама пастири, три нощи подред съзерцавали неугасващите пламъци и дошли да видят какво е това чудо. На мястото на първата й появата, изпод скалата, бликнал извор със сладка, лековита вода, а върху издяланата отвесна скала има копие на иконата Така иконата известила за пристигането си. Монасите я поставили на иконостаса да пренощува. За обща изненада на сутринта мястото й било празно. Един от тях разказал, че му се присънила  Богородица и казала, че ще остане в манастира, ако й отредят специално място. Днес е поставена на трон вдясно от главния вход, з да може да вижда кой с какво сърце влиза в Божия дом. А тясна стълба води до скалната икона, пред която непрестанно гори кандило. Наблизо е издигнат параклис „Св. Архангел” . Ангел се казвал овчарят, на когото се явила Божията майка.

Чудеса:                                                                                                                                          
Днес хиляди вярващи посещават манастира и разкриват болките и страданията си пред чудотворната икона. Истории разказват как  майка-кърмачка изтървала бебето си от върха на стълбището. Ужасена, бързо слязла и намерила детенцето си невредимо, кротко заспало на полянката… А във водите на целебния извор много болни и недъгави получават изцеление.Троянската чудотворна икона
Легенда:
Според преданията Троеручицата е била донесена в Троян от румънски монах. Чудотворната икона сама решила да остане в българските земи. Монахът поел с иконата по римския път от Света гора до Влашко. Преминавал на 10 км югоизточно от Троян, когато спрял в местността Могилата да си почине. И щом на следващия ден тръгнал отново, конят, върху който била натоварена иконата, счупил крака си. Ден по-късно, при повторното потегляне се случило същото, макар животното да било друго. Монахът осъзнал, че това е знак от Господ и иконата трябва да остане там… До ден днешен чудотворната икона краси построения през 1600 г. от игумен Калист Троянски манастир. Сла­ва­та на чу­дот­вор­на­та ико­на „Св. Бо­го­ро­ди­ца Тро­е­ру­чи­ца” се раз­нес­ла, за­що­то неп­ре­къс­на­то да­ря­ва­ла из­це­ле­ние на ид­ва­щи­те с вя­ра при нея.
Чудеса:
Бол­ни се из­це­ря­ва­ли, про­ка­же­ни се очис­т­ва­ли, не­ми про­го­ва­ря­ли, раз­с­ла­бе­ни про­хож­да­ли. На все­ки за всич­ко по­ма­га­ла. И не са­мо на християните, а и са­ми­те тур­ци не изос­та­вя­ла, ко­га­то при­бяг­ва­ли към нея с вя­ра в по­мощ­та й. Тя спасила местното население от зе­мет­ре­се­ние и от чу­ма­  през 1837 г.Св. Бо­го­ро­ди­ца Оди­гит­рия от Рил­с­кия ма­нас­тир

Легенда: Представлява ста­рин­на ико­на с 32 че­ти­ри­ъ­гъл­ни прег­рад­ки с мо­щи на све­тци. В гор­на­та й част има над­пис “Оди­гит­рия”, значещ „пътеводителката”. Ста­ро пре­да­ние уве­ря­ва, че иконата е би­ла по­да­ре­на на Рилския ма­нас­ти­р от сес­т­ра­та на цар Иван Шишман, така наречената „Ма­ра бя­ла бъл­гар­ка”, же­на на сул­тан Му­рад І (1319-1389).

Чудеса: Из­це­ли­тел­ка при теж­ки за­бо­ля­ва­ния и ма­со­ви епи­де­мии. Още се помнят чумна­та и холер­на­та епи­де­мии, ко­га­то це­ли­ят край бил за­сег­нат. По мол­ба на население­то два­ма йе­ро­мо­на­си и един дя­кон след все­нощ­но бде­ние и мо­ле­бен с ли­тия из­нес­ли чудотворния образ от ма­нас­ти­ра. Нав­ся­къ­де ико­на­та би­ла пос­ре­ща­на с по­чит, из­вър­ш­вал се во­дос­вет и се оби­ка­ля­ли до­мо­ве­те, по­ръс­ва­ли се със светената вода хо­ра и жи­вот­ни. С бла­го­дат­на­та по­мощ на Бо­жи­я­та Май­ка, страш­ни­ят мор се прек­ра­тил и из­п­ла­ше­но­то на­се­ле­ние се приб­ра­ло по до­мо­ве­те си и се от­да­ло на ми­рен труд.

Иконата на  Божията майка в Роженския манастир
Легенда:
Чудотворната икона в Роженския манастир е с лика на любящата Божия майка. Легендата разказва, че на иконата се явило пулсиращо сърце, което разпръсква божествената любов. То било оцветено в бяла светлина и се смятало за символ на любовта й към българите. Внушението на иконата е, че християнската любов ще спаси света и ще преобрази човечеството.

Чудеса: Иконата помага на миряните да получават и даряват любов.

Преподобна Стойна, храм „Св.Георги Победоносец”, село Златолист
Легенда:
Тайната на храма се крие под плочата на двуглавия орел, която излъчва положителен заряд. Вярва се, че Преподобна Стойна се е молила точно на това място.  Случило се по време на молитва от трънния венец, изрисуван на иконата на Иисус Христос, потекла кръв. От лявата страна на образа се появил виолетов кръст и квадрат, символизиращи кръстопът.

Чудеса: Иконата помага при пътувания и закриля пътуващите.

 

© 2022 Lentata.com | Всички права запазени.