Актуално
Криворазбраният социален модел на уродливото неолиберално общество

Екатерина Анева | 19/07/2013

Подкрепи свободното слово

Подкрепете независимата журналистика. Свободата има нужда от съмишленици.

В световен мащаб икономическата криза в много държави доведе доста тежка политическа. У нас обаче е на път да се случи нещо много по-опасно. Неколкомесечната вече политическа нестабилност може да предизвика икономически и финансов колапс на държавата. И тук не говорим за хипотезата - сваляне на валутния борд, обезценяване на лева и рязко влизане в Еврозоната /защото самата процедура е много тежка и дълга, но не и невъзможна!/, а говорим за реално обедняване. Рязко обедняване на самата държава.

Протести и реалност

Докато част от народа вече 36-ти ден обикаля улиците и скандира, прави палаткови лагери, пърформънси и гладни стачки, тези, които той иска да бъдат свалени, са на път да извършат нещо чудовищно. Но за това видях само няколко спора в сутрешните блокове и един дебат в нискорейтингово публицистично предаване и то отново на политическо ниво. Хората на улицата дори не повдигат тази тема. Не я разбират? Не осъзнават? Не се интересуват? Има ли значение каква е причината! Бюджетът на страната винаги е бил плод на дебати и денонощни заседания в парламента и... Толкова. Той остава абстрактно непонятен за обществото /не харесвам тази дума, но в случая тя най -точно олицетворява сбора от хора в държавата/.

С риск да бъда обвинена във всички земни грехове, ще направя опит за разяснение на това, което има опасност /и вече е в ход процедурата/ да се случи.

1. Според месечните отчети за касово изпълнение на бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджетни кредити, постъпилите приходи и помощи по консолидираната фискална програма към края на месец май 2013 г. са 11 802.4 млн. лв. Това представлява 38.6 % от годишните разчети. Изоставането на приходите е с 3% или 917 милиона лева.

2. Постъпленията от помощи са 863.3 млн. лв., 23.1 % от предвидените за годината. Тук изоставането е с над 17%. Планираните бъдещи приходи от фондовете на ЕС са 3 652 млн.лв., а планираните разходи по програмите, съфинансирани от ЕС са 3 981,6 млн. лв. За петте месеца на 2013 г., изоставането от тези програмни цели, заложено в Закона за държавния бюджет, вече е много голямо.

3. Реализираните вече разходи по държавния бюджет, с включената задължителна вноска към бюджета на ЕС, отново към май са 11 756.8 млн. лв. - 37.1 % от разчета за годината. Капиталовите разходи (вкл. нетния прираст на държавния резерв) са 991 млн. лв. или 18.4%.

Та да си дойдем на думата!

Всички тези данни /публикувани официално в сайта на МФ – бел.авт/, които сигурна съм, че са ви затормозили, идват да покажат, че още в първите пет месеца на годината е реализирана дупка от близо 1 милиард лева в приходната част. Разходната част също се реализира с около 4.5 % под законово установените разчети /на Закона за държавния бъджет на Република България – бел. авт./.

През юни общият показател на бизнес климата е с 0.7 пункта по-нисък, спрямо равнището от предходния месец. Мога да продължа да изброявам, но като цяло данните с отрицателен знак са валидни и за всички останали показатели. И това се потвърждава и от Евростат. Фискалният резерв е друга тема.

Именно тези тревожни данни и плашещите тенденции, отвориха една огромна възможност – мотив за ревизия на бюджета.

И премиерът Пламен Орешарски го направи. Още в края на миналия месец той поиска бъдеща ревизия на финансовия план на държавата с около половин милиард лева. В държавната хазна има недостиг от около 1 млрд./това вече го уточнихме/. Орешарски се обоснова пред депутатите, че през тази и следващата година трябва да се изплатят 3 млрд. лв. задължения. Актуализацията ще е увеличаване на разходната част и емитиране на дълг в рамките на допустимата граница, заложена в бюджета – т.е. до 1 млрд. лв. Това може да стане само със заем от Световната банка. / А тези заеми са изключително скъпи, защото сме в условията на валутен борд, което пък означава, че можем да харчим пари само в параметрите на активите на държвата, и затова лихвеният процент при външни кредити е висок - бел. авт./.

 

И сега другата гледна точка ...

В същото време, мисията на МВФ изрази позицията си, че не се налага актуализация на бюджета. Или казано просто - няма дупка от 1 млрд. лв. в държавната хазна и целите на бюджет 2013 са изпълними. С леки корекции и по -добра фискална политика в приходната част, дефицитът може да бъде компенсиран.

Ако в момента се допусне тегленето на високолихвен заем, ще се увеличи бюджетният дефицит и ще достигне близо две на сто от БВП, при заложен 1,3 процента. Това означава, че държавата ще изхарчи 1,7 млрд. лв. повече, отколкото ще събере като приходи. Ако актуализацията доведе до покриване на дългове на лошо управлявани държавни фирми, до плащания по неодобрени европроекти или до вдигане на лихвите, тя ще бъде и антисоциална. /Около тази позиция се обединиха и икономисти като Руслан Стефанов от Център за изследване на демокрацията и Георги Ангелов от Институт „ Отворено общество“ – бел.авт./.

Без коментар

Само напомням, че още в началото на годината ГЕРБ поискаха рефинансиране на един друг дълг – т.нар. заем “Милен Велчев” от 2002г. /сделката с българския външен дълг - брейди облигациите на стойност 1.3 млрд. долара.; последствията от тази сделка с превалутирането на дълга от долари в евро днес са ясни - 1 милиард лева загуби за българския бюджет, според доклад на "Индъстри Уоч" за Министерството на финансите- бел. авт./. За покриването, на който бяха поискани държавни облигации в размер на 950 млн. евро. Самият Орешарски обаче стана най-големият критик на новия заем, пък бил той и от държавната хазна. Според него фискалният резерв стига, за да се покрият вноските до 2015г. В крайна сметка, заемът е отпуснат.

Днес обаче, само няколко месеца по-късно, самият той иска да вкара държавата в нов заем, който ще бъде изплащан поколения наред...

И, тъй като вече съм обявена, за пореден път за всичко друго, но не и за мислещ човек, ще си позволя да оставя написаното дотук без коментар. Само с надеждата, че някой от протестиращите ще осъзнае, че популистките лозунги, колкото и да са оригинални, не отправят точните послания. Те просто правят параван недиалогичните управляващи да си подсигурят финансирането на пакета от социални мерки, с който ви замерват всеки ден.

ПП. И до днес се говори за комисионните на Милен Велчев и Красимир Катев / зам. министър на финансите при НДСВ/ - т.нар. kick-backs. Почти недоказуеми във финасовия и банков мир хонорари - ретрокомисионни...

 

 

 Други статии от този авторКоментари