СМЕСЕН MAGAZINE
Наистина ли ние плащаме всичко това?!!

Лентата | 17/06/2015

Подкрепи свободното слово

Подкрепете независимата журналистика. Свободата има нужда от съмишленици.

В социалната мрежа се завъртя информация за общия брой на хората в  родната администрация и ОГРОМНОТО количество пари, които отиват за техните осигуровки. Пари – плащани, познайте от кого?!

Има и няколкото цифри, които шокират - свободно могат да се проверят в данните на Министерство на финансите за състоянието на администрацията през 2014.

Например, знаете ли, че - 140 767 щатни бройки е общата частна численост на администрацията към 31 декември?

Най-общо, можем да сметнем – около 3.5 млрд лева ни струва издръжката на всички тези хора... От администрацията.

Без да броим заплатите...

Ето и извадката от социалната мрежа, която възмути българите, като се има предвид, че списъкът с агенции и комисии не е съвсем пълен. Вече има още.

 „Всичкият тоз народ не плаща осигуровки, т.е. плащаме ги ние... В този списък не влизат чиновниците по министерства, полицаи, военни, както и общинските и областни администрации
Държавна администрация:
1. Българска служба за акредитация-изпълнителна агенция към министъра на икономикака и енергетиката
2. Изпълнителна Агенция железопътна администрация.
3. Изпълнителна Агенция по трансплантациите.
4. Държавна Агенция по туризма.
5. Изпълнителна Агенция по лозата и вонито.
6. Изпълнителна Агенцция по околна среда.
7. Изпълнителна Агенция "Морска администрация"
8. Агенция за социално подпомагане.
9. Държавна Агенция "Държавен резерв и военновременни запаси"
10. Агенция за ядрено регулиране.
11. Агенция по вписванията.
12. Агенция за икономически анализи и прогнози към министерство на финансите.
13. Държавна агенция за Метеорология и технически надзор.
14. Агенция "Митници"
15. Краун Ейджънтс-към Агенция "Митници.
16. Агенция за държавни вземания.
17. Национална Агенция за приходите.
18. Агенция за приватизация.
20. Агенция по обществени поръчки.
21. Държавна Агенция за информационни технологии и съобщения.
22. Агенция по кадастъра.
23. Агенция за българите в чужбина.
24. Агенция за хората с увреждания.
25. Изпълнителна Агенция по лекарствата.
26. Агенция за държавен вътрешен контрол.
27. Сметна палата.
28. Агенция за Финансово разузнаване.
29. Агенция по енергийна ефективност.
30. Държавна Агенция за младежта и спорта.
30. Агенция по заетоста.
31. Комисия за финансов надзор.
32. Комисия за регулиране на съобщенията.
33. Държавна комисия по стоковите борси и тържиштата.
34. Комисия за защита на конкуренцията.
35. Държавна комисия за енергийно и водно регулиране.
36. Комисия по хазарта.
37. Държавна комисия по сигурността на информацията.
38. Комисия за защита на личните данни.
39. Висша атестационна комисия.
40. Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред.
41. Комисия за защита от дискриманация.
42. Комисия за координация на работата по борба с корупцията !!!
43. Комисия за защита на потребителите.
44. Парламентарна комисия по гражданско общество и медии!!!
45. Национална океанаграфска комисия.
46. Държавно-обществена консултативна комисия по проблемите на безопастостта на движението по пътищата!!!
47. Комисия по здравеопазване.
49. Дирекция "Научни изследвания"!!!
50. Дирекция регеонални служби по заетостта.
51. Дирекция национален и строителен надзор.
52. Дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване"
54. Дирекция национална служба полиция.
55. Басейнова дирекция.
56. Дирекция пожарна безопастност и защита на населението.
57. Дирекция "Миграция"!!!
58. Дирекция "Информационен архив"
59. Дирекция "Вътрешен контрол"-министерство на финансите.
60. Дирекция "Вънщни финанси"
61. Дирекция "Енергийна ефективност и опазване на околната среда.
62. Дирекция "Финанси на общинте"-министерство на финансите.
63. Дирекция "Държавни разходи"
64. Национална служба за съвети в земеделието.
65. Национална ветеринаромедицинска служба.
66. Национална разузнавателна служба.
67. Национална Служба за защита на природата!!!
68. Национална геоложка служба.
69. Национална Служба за растителна защита.
70. Служба по трудова медицина.
71. Национална Служба по зърното и фуражите.
 

Как мислите, има ли резерв за удволетворяване исканията на лекари и учители, майки и т.н...способен ли е някой политик да извърши необходимите съкращения на дублиращите дейността си държавни служби, за да оптимизира работата на държавната администрация в полза на данъкоплатците.”.

 Други статии от този авторКоментари