Актуално
Българите - малцинство, цигани и турци - мнозинство.

акад. Петър Иванов | 31/07/2015

Подкрепи свободното слово

Подкрепете независимата журналистика. Свободата има нужда от съмишленици.

Департаментът по икономическите и социалните въпроси към Секретариата на ООН представи ежегодния доклад за демографската ситуация в света.

Там, както много наши медии посочиха, се рисува много драматична картина за спада на населението в България.

Ние сме в групата на страните с най-бързо намаляване и изчезване на населението.

В доклада се казва, че през следващите 35 години българите ще станем по-малко на брой с „над 15%”.

Въпросите са:

1.) Точно колко над 15% е нашето намаляване за тези години до 2050 год.?;

2.) Каква ще е етническата структура на намалялото население на България след 35 години?

По първия въпрос можем да черпим данни от проучвания и анализи на уважавани международни институции, например, Световната банка, която преди време публикува прогнози, според които населението на България през 2050 год. ще намалее с цели 34%, значи ще стане около 4-4,5 млн. Ако вземем досегашния темп на намаляване на населението, включително и емиграцията, (намаляхме с 2 милиона за 25 години, от близо 9 млн. през 1989 год. на 7 млн. през 2015 год.), който годишно е средно около 1%, значи средно 70-80 000 души, то за 35 години България ще стане наистина с около една трета по-малобройна. Излиза, че над 15% за нас означава около 33-35%, т.е. с 20 повече от 15%.

По-интересен е вторият въпрос за етническата структура на населението. Както е известно, младите етнически българи, особено тези с високо образование, както и хората с добра квалификация, масово напускат България завинаги (средно за година сега емигрират по 20-25 000 души, преди - повече), раждат своите деца в чужбина, изнасят генофонда на Отечеството.

В същото време циганският етнос у нас се удвоява като брой на всеки 20-25 години, каквато тенденция имат всички по-примитивни социални общности в света, неползващи контрацептиви.

Средно циганките у нас раждат по около 4 деца (някои и по 20), докато българките раждат средно по по-малко едно. От това следва, че в обозримо бъдеще етническите българи ще станат екзотично малцинство в собствената си държава, а мнозинство ще станат придошли от други континенти етноси – цигани и турци.

Тази информация е табуирана, властите у нас, заедно със съответните държавни институции (БАН, НСИ, ЕСГРАОН и др.) не позволяват да се предоставя на широките публики и не дават да се коментира въобще. Според мен прогнозите за населението на България от гледна точка на българския етнос са много тревожни, те ясно се виждат на диаграмата.

Тази диаграма е изготвена преди 10 години, но прогнозираните (екстраполираните) в нея стойности в най-голяма степен се потвърждават. Както става и в доклада на ООН.

акад. Петър Иванов, Демографски институт към БАНИ

 


Други статии от този авторКоментари