Актуално
ИМА ЛИ МЕСТАН СИНДРОМ НА БАРОН МЮНХАУЗЕН?

акад. Петър Иванов | 08/01/2016

Подкрепи свободното слово

Подкрепете независимата журналистика. Свободата има нужда от съмишленици.

В психологическите науки има една, която се занимава с лъжите и измамите при хората, това е Психологията на лъжата. По-известни книги у нас по този въпрос са „Хора на лъжата” от Морган Скот Пек, „Психология на лъжата” на Пол Екман и др.

В тези книги, освен всички други проблеми и аспекти в психологически план на лъгането като човешка вербална дейност, има и полезни практически съвети за идентифициране на лъжеца. Има още и описани техники, с които можем с изключително висока степен на вероятност да установим лъжа в нечия реч и поведение.

Всички знаем за детектора на лъжата, който представлява полиграф, отчитащ няколко параметъра при изследвания за лъжа човек с кардиограма, енцефалограма и установяване на динамиката на кожно-галваничния рефлекс и др. Вероятността за установяване, дали човек лъже при даден въпрос, е много голяма; практически е невъзможно една лъжа да се скрие. Разпознаването на лъжата се основава на доказания факт, че всичко, което човек изпитва, се показва в неговото поведение, миманс, соматични рефлекси, характеристики на говора и др.

Всички образовани психолози знаят принципа „Вътрешното е външно”, т.е. знаят, че нищо не може да се скрие. Така пише и в Светата Библия: „Няма нищо тайно, което да не стане явно.” (Лука 8:17).

Има и по-прости методи за разпознаване на лъжата и лъжеца, известни на приложните психолози, като например, засичане броя на миганията на говорещ човек за една минута. Ако те са до най-много 30 мигания за една минута, можем да сме сигурни, че говорещият казва истината. Ако са повече, между 30 и 50, той със сигурност лъже. В диапазона 50-70 човекът лъже нахално. От 70 до 90 мигания вече имаме съчетаване на безобразно лъгане с притеснения, че лъжата е ясна за лъгания (лъганите). Над 90 мигания в минута ни дават вече медицинска информация за патологични изменения на лъжещия, той е патологичен лъжец, митоман, лъже много и постоянно, лъже за всичко.

Манията за лъгане на околните се нарича митомания. Терминът е създаден от психиатъра Фердинанд Дюпре от мит – легенда, неистина, и мания – лудост. Състоянието е известно още като „Синдром на барон Мюнхаузен”.

Той е твърде много разпространен, уви, сред политическите среди у нас. На пресконференцията на Лютви Местан вчера в неговата реч имаше период от 20 сек., когато този човек примигна 37 пъти. Това прави скорост 111 мигания в минута.

Аз за пръв път измервам с хронометър пред телевизора подобна скорост на мигане. Това определено е постижение от световна величина в областта на безобразното и нахално лъгане на голям кръг от хора.

 Други статии от този авторКоментари