ИСЛЯМИЗИРАНЕТО НА БЪЛГАРИЯ

ИСЛЯМИЗИРАНЕТО НА БЪЛГАРИЯ
21-08-2016г.
3
акад. Петър Иванов

В медиите се появи информация, че във Варна, в близост до ромския квартал "Максуда", функционира ислямско училище, в което се преподава на арабски език (което е в противоречие с чл. 8, ал. 1 на Закона за народната просвета) ислямска религия. Твърди се, че обучението е свързано с особеностите на радикалния ислям. 

Легални и нелегални ислямски училища и пансиони за деца и ученици има, според публикации в българските медии, в много български градове и села: Пазарджик, Кърджали, Исперих, Велинград, Айтос, Крън, с. Билка – Бургаско, с. Делчево – Разградско и др. 

Преди време районният мюфтия на Смолян Неджми Дъбов, съобщи, че само в Смолянския регион са организирани 47 летни детски курсове за изучаване на Корана. Обучението е на арабски език. 

Към джамиите, които в България са около 1 300 на брой, най-висок относителен брой в Европа спрямо мюсюлманите в страната и спрямо цялостното население на България, също има образователни институции за обучение по ислям. 
Български деца са на обучение по ислям в Турция и в други ислямски страни. 

В София, кв. Враждебна, функционира Висш ислямски институт, който се самоопределя като висше училище, и, следователно, би трябвало да е под юрисдикцията на МОН. 

В сайта на института е обявено, че той е „получил институционална акредитация”, но в списъка на акредитираните висши училища в сайта на Националната агенция по оценяване и акредитация този ислямски институт липсва, т.е. той не е акредитиран и следователно е незаконен, няма право да провежда обучение на български гпаждани. 

В сайта на Висшия ислямски институт пише още, че „обучението в института е в съответствие със Закона за висшето образование на Република България.”, обучава студенти за получаване на образователните степени „бакалавър” и „магистър” и за научно-образователната степен „доктор”. Както е известно дипломите по тези степени се легитимират от МОН. 

В сайта на Висшия ислямски институт има кандидат-студентско помагало със заглавие „Основни ислямски познания”, в него пише, че „истинна религия е само религията, низпослана от Аллах, нарича се ислям” и, че „който търси друга религия освен исляма, тя не ще му се приеме и в отвъдния живот, той ще е от губещите” (islamicinstitute-bg.org). 

В тези кандидат-студентски текстове, според мен, се вижда непримиримо отношение спрямо християнството (източното православие), което според чл. 13, ал. 3 на нашата Конституция е „традиционна религия в Република България”.
В Пловдив функционира филиал на Анадолския университет, който не е акредитиран по съответния законен начин. Там се преподава ислямско богословие, без никакъв контрол върху учебните програми. 
Турски институции (Дианет и др.) безпрепятствено вършат всичко, което намерят за необходимо, в областта на образованието и културата. 
Национални телевизии лансират предимно безконечни турски сериали, пропагандират турски културни и религиозни ценности, „запознават” ни с турския начин на живот, като че ли той е изключително важен за нашето бъдеще. 
Българската академия на науките в последно време определено проявява необясним афинитет към фактори, които са пряко свързани с исляма и с турцизирането на България. 
БАН покани у нас и награди за принос (?!) в науката и образованието турския патриарх, който предяви абсурдни претенции към страната ни. 
БАН проведе промоция на книгата „Стратегическа дълбочина” на Ахмед Давутоглу, която представлява агресивна доктрина на османизма. 
БАН покани в Мраморната зала главния мюфтия Мустафа Хаджи да чете публични лекции за Ислямска държава и за радикалния ислям (БАН никога не е канила наш патриарх да чете лекции).
"Учени” от три института на БАН публично обявиха по най-скандален начин, че петвековното ни турско робство не било робство; „изразът турско робство е терминологично непригоден” според тях, а било съжителстване и владичество и т.н. 
На практика държавната институция БАН, единствената академия в Европа на държавна издръжка, с 10 000 души персонал, провежда политика, която според мен не е в полза на Отечеството ни, а е полза на турцизирането и ислямизирането му. 
Преди време, както знаем, Мюсюлманският пансион в кърджалийския кв. „Възрожденци" беше затворен окончателно от Пловдивския апелативен съд със съответното съдебно решение, свързано с националната сигурност на България. 
За разпространение на радикален ислям у нас има влезли в сила и други присъди.

Коранът, освен основите на исляма, съдържа още и норми, практически наставления и предписания за праведен живот (Шариат).

Характерни за исляма са както неистовата себеотдаваща се вяра, така и особеното отношение към тези, които изповядват друга религия, към така наречените „неверници”, "гяури", към които спадат всички европейци, включително и ние, християните-българи, вярващи в Светата Троица и в нашия мил Бог Иисус Христос. 
В петата сура на Корана, който обхватно се изучава в християнска България, за разлика от Светата Библия, се заповядва: „О, вярващи, не взимайте юдеите и християните за ближни!” (5:51). 
В друга сура се казва: „Не вземайте за ближни своите бащи и братя, ако са предпочели неверието” (9:23). 
Нещо повече, още във втората сура по отношение на неверниците се настоява: „И се сражавайте с тях, докато не ще има заблуда и религията ще е на Аллах” (2:193). 
Заповядва се: „Сражавайте се с онези от дарените с Писанието, които не вярват в Аллах… и не изповядват правата вяра – докато не дадат налога (джизя) безусловно и с покорство” (9:29). Дарените със Светото писание са християните, включително и ние, българите. 
Впрочем, по време на турското робство налога джизя (или джизие) са плащали безусловно и с покорство 500 години всички българи-християни на възраст от 15 до 75 години. 
В 47-та сура четем категоричното послание: „Когато не повярват – гибел за тях!” (47:8). 
За неверниците са предвидени мъчения и наказания: „За неверниците има болезнено мъчение.” (58:4), „За неверниците има унизително мъчение.” (58:5). 
Самите наказания за неверниците са особено жестоки: „Да се отсекат ръцете и нозете им кръстом!” (5:33), т.е. ляв крак и дясна ръка и обратно, „Бийте ги по вратовете, бийте ги по всички крайници! (8:12) „За неверниците е мъчението на огъня.” (8:14) и др. 
А в сурата „Нух” даже има молитва към Аллах: „Господи мой, не оставяй на земята нито един неверник!” (71:26), в смисъл нито един немюсюлманин, нито един християнин. 

Мисля, че точно тази цел е главната движеща сила на радикалния ислям, на самото съществуване и функциониране на Ислямска държава, а може би и на трансмутацията на една съседна нам държава в последно време. 

Тази основна цел се конкретизира в отделни реални практически действия, осъществявани от джихадистите по цял свят, напоследък и в Европа (Франция, Германия и др.) 

Според Тематичния индекс в изданието на Корана на български език от фондация „Тайба” (1999 год.), в него има 29 указания за суровост към неверниците (вкл. християните), 46 насмешки към тях, 15 заплахи към тях и т.н. Всеки може да ги види с очите си.

Ако всичко това влиза в обучението по ислям и в изучаването на Корана от децата, юношите, младежите и възрастните хора у нас, считам, че са налице проблеми, свързани не само с възпитаването у подрастващите на толерантност (основен образователен стандарт у нас според Закона), но и сериозни проблеми за нашата национална сигурност.
Бог да пази България!

 

© 2022 Lentata.com | Всички права запазени.