ФЕНОМЕНЪТ "БОГДАНЯНКО" И НАЦИОНАЛНИЯТ ГЕНОФОНД

ФЕНОМЕНЪТ
30-11-2016г.
8
акад. Петър Иванов

Един от най-страшните проблеми на България е състоянието на нейния генофонд.

Това отдавна е табуирана тема, подобно на темата за етническата структура на населението и на темата за Чернобил. Няма никакви данни за разпространението и динамиката на вродените аномалии, дефекти и хромозомни аберации, няма данни за децата с увреждания, няма изследвания на кръвосмесителните връзки при определени етнически общности, няма точна статистика на ражданията на малолетни и непълнолетни майки и на ражданията без известен биологичен баща и т.н.
Всичко това скрива плачевното състояние на националния генофонд. 
Напускането на отечеството от най-кадърните му млади граждани (по 30-40 000 годишно), с интелект и добри лични характеристики, които предпочитат да живеят в чужбина и там да раждат и отглеждат децата си, техните наследници в генетичен план, фактически изнасяйки навън най-доброто от генофонда на България, както и оставането у нас в повечето случаи на по-неспособните, на некадърниците и на лузерите, които нямат нужните лични качества, за да учат и да се справят с живота на Запад, влияе негативно върху общото състояние на наследствеността при българите в България. 
Освен това разпространените най-разнообразни, всичките допустими, даже толерирани, форми на кръвосмешение (инцест) са в основата на многобройните раждания на деца с генетични увреждания и малформации. Ние си затваряме очите и ушите, но в много цигански гета кръвосмесителните връзки са честа практика, даже обществено подкрепяна традиция. 
Например, в небезизвестното с. Мечка, в преобладаващото циганско население, което сега почти цялото е на социално помощи, процентът на децата с увреждания и вродени аномалии е изключително висок, тъй като циганите от този клан се женят само помежду си. Тяхната общност пристига в България през 1964 г., един род от около 50 души, които идват от гръцкото село Софу, откъдето са изгонени. От тези 50 души започва възпроизвеждане, стигнало до около 3 000 души в момента. Процентът на децата с увреждания при тях е доста висок, но официална статистика за това няма, тъй като не е правено отделно изследване върху тази общност. 
Друг е въпросът, че децата с увреждания са желан подарък за този тип родители, защото получаваните социални помощи за тях от бюджета на държавата са значително по-големи.

Държавата никога не е потърсила причините за многото увредени деца при циганите. Защо?
Повечето деца от общността се записват с неизвестен баща, а майката получава като самотна майла солидна сума от данъкоплатците. 
Общността си извършва сватбени ритуали между роднини по своя вътрешни традиции, извън контрола на властите. 
Обикновено младоженците са малолетни и са братовчеди, даже и първи братовчеди. 
Не са редки и случаите на сексуални контакти между още по-близки роднини, влючително баща и дъщеря. Интимни отношения между родители и деца никак не са табу в общността. 
Това се наблюдава общо взето във всички цигански анклави, гета и автохтонни групи, навсякъде в България.
Кръвосмешениета, както и ранните раждания на малолетни майки, водят до генетични увреждания. 
У нас вече се раждат най-екзотични изроди, имаме си Богданянко (сиамските близнаци Богдан и Янко), чиято майка е 13-годишна малолетна циганка, нейната майка също се оженила на 13 години, налице е семейна (етническа) традиция, която не интересува властите, въпреки съвкупяването с малолетен или малолетна е престъпление по чл.151, ал.1, вр. чл.26, ал.1. от НК, и се носи наказателна отговорност. 
В бъдеще трябва да очакваме още много богданянковци. 
Демографските екстраполации показват, че доста скоро циганският етнос ще е по-многоброен от българския, и сега около 55% от новородените за една година са от майки, които нямат за майчин език българския език. 
Следователно, при запазване на циганските традиции за ранни бракове и раждания, при високата циганска раждаемост, както и при наличието на разнообразни форми на инцест, това етническо мнозинство от населението ще допринесе за още по-трагичното състояние на националния генофонд.

***

* Под названието цигани и цигански навсякъде се има предвид думата от гръцки: αθίγγανοι, асингани - "недосегаеми" -  събирателно название на няколко сродни етнически групи, разпръснати неравномерно по света. 

© 2022 Lentata.com | Всички права запазени.