СМЕСЕН MAGAZINE
България: Скорост на изчезване

Лентата | 15/02/2017

600 изчезнали села от картата на България.

571 села от общо 5 000 са или напълно обезлюдени или с по един жител.

Цели села от Северозападна България са се пренесли в Италия и Испания.

Данните на НСИ показват: населението намалява с 6 души на час.

За 26 години българите са намялили с 2 милиона души.

Броят на сънародниците ни е като през 1946 г. - след края на Втората световна война.

Според изчисленията след 3 години ще бъдем 6,9 милиона.

Към 31.12.2015 г. населението у нас, според НСИ, е било 7 153 784. В сравнение с 2014 г. то е намаляло с 48 414 души. През 2005 г. българите сме били 7 718 750. Значи, за 10 години населението на България в нейните географски граници се е стопило с 564 966 души.

Изводът:  намаляваме средно с по 50 хиляди на година - със 136 души на ден, или по 6 на час. Според данните на НСИ от 15 април 2016г, през 2015 в страната са регистрирани 65 950 живородени деца, като в сравнение с предходната, 2014, броят им намалява с 1635. Същевременно броят на умрелите през 2015 е 110 117 души, като спрямо предходната, се е увеличил с 1165 души.

По данни на ЦРУ към юли 2016 г населението на България е 7 144 653.

По раждаемост се нареждаме на 212 място, а по смъртност – на второ.

На всеки 1000 души се раждат по 8,8 и умират по 14,5 души.

Според статистика на ООН за 2016 г. населението на страната ни е още по-малко - около 7 098 000, а прирастът за периода 2010-2015 е отрицателен – 0,7.

Темповете, с които се развива демографската криза у нас ще доведат до намаляване на населението до 6,9 млн през 2020, според песимистичните прогнози на НСИ.

Още две десетилетия по-късно, към 2040, ще сме се стопили до 6 млн души.

Тенденция на изчезване:

Ако във Видин се заселват по 100 човека, 200 го напускат. Ако се раждат по 300 бебета, над 600 си отиват от този свят.

Добрите примери...

Три курортни селища, чупят рекордите на фона на черната статистика в страната. Това са - Царево, Приморско и Несебър, които не само не се топят, но и много бързо увеличават населението си. Отличник е община Несебър, в която населението е увеличено с невероятните 11 000 души. През 2 000 г. там са живели 16 000, а сега броят на жителите е 27 000. На второ място е Приморско с 3000 души повече и почти двоен прираст през последните 15 години. Жителите на Поморие са се увеличили с 500 души, а на Царево с 300.

 

 Други статии от този автор

Филмите на КарбовскиКоментари