СМЕСЕН MAGAZINE
Четвъртият Райх - сбъднатата мечта на старите немци

Лентата | 20/07/2017

Четвъртият Райх (и тук-таме Третата Империя).

Всяка страна е отбелязана с флага на страната, от която внася най-много.

 Други статии от този автор

Филмите на КарбовскиКоментари