Когато момчетата пораснат

Когато момчетата пораснат
29-09-2017г.
6
Каролина Касабова

Живея до детска градина.
Преди малко минах край нея и видях малко момиченце да плаче.
Майка му току що го беше взело от градина, но то отказваше да тръгне и ронеше сълзи на тротоара. Не бяха от онези сълзи на инат или от гняв, а чисти, детски, невинни сълзи, които те прорязват, щом ги видиш, и ти става тъжно, без да знаеш за какво. Момиченцето беше облечено в жълто, имаше дълга руса коса, вързана на опашка, и големи мъдри очи. Мъдрите очи при децата започнаха да ми правят впечатление, когато се роди брат ми преди години. Благодарение на него разбрах, че децата са много по-интелигентни, сетивни и емоционални, отколкото си мислят възрастните. Та, младата госпожица стоеше на тротоара като същинска статуя на силна и непокорна жена, която не искаше да бъде обезпокоявана дори в мъката си. Нейните приятелчета минаваха край нея, а тя не помръдваше.
- Кате, защо плачеш?
Майката се наведе и прегърна малката жена.
- Денис пак ми дърпаше косата днес и ме ощипа по ръката - обясни сърдито момичето. - А следобед ми каза, че имам криви зъби!
- Не плачи за глупости - отсече снизходително майката - Той те закача, защото те харесва!
- Наистина ли? - обнадеждено попита детето и в мъдрите й очички светна наивен пламък на надеждата.
- Наистина. Хайде да тръгваме.
Катето се усмихна една доловимо, избърса сълзите си и се качи в колата.
Аз отминах и се замислих колко често съм чувала родители да оправдават неуважителното и дори понякога агресивно поведение на малките момченца към момиченцата с обяснението, че "момчетата по-трудно изразяват чувствата си" или "момчетата ни закачат/обиждат/удрят. защото ни харесват".
Момченцата някой ден стават мъже и част от тях свикват с идеята, че всичко им е простено.
Порасналите момиченца пък дълго живеят с подсъзнателното внушение, че ако един мъж ги тормози, значи държи на тях.
Уважението и възпитанието остават за цял живот. И много личи, когато ги няма. Пазете ги и предавайте нататък.

 

© 2022 Lentata.com | Всички права запазени.