СМЕСЕН MAGAZINE
Инициираният и организиран от Фондация „Българска памет“ и д-р Андрей Ковачев процес ще се финализира на 19 октомври
Правната комисия на Албания призна българското малцинство

Лентата | 13/10/2017

Подкрепи свободното слово

Подкрепете независимата журналистика. Свободата има нужда от съмишленици.

2 октомври 2017 г., София. Българското малцинство е включено в проекта на Закона за малцинствата в Албания. В документа, който ще бъде гласуван на 19 октомври в албанския парламент, поименно са изброени девет малцинства, сред които е и българското. Обединени около каузата, евродепутати от различни държави и политически партии също написаха писмо до парламента на Албания, в което призоваха да се спазят препоръките на Европейския парламент и българското малцинство да бъде признато.В границите на сегашна Албания от столетия живеят етнически българи, предимно в районите на БилищаКорча, Голо бърдо, Мала Преспа и Наша Гора. По неофициална информация те наброяват около 30 хил. души и са съхранили своя майчин български език, традиции и идентичност.
За да се чуе гласът на българското коренно население в Албания, само за седмица местните български организации, подкрепени от Фондация „Българска памет“, събраха и изпратиха подписка до албанския парламент и правителство с искане малцинството им да бъде регистрирано редом с всички останали етнически малцинства в страната.
Освен с инициирането на процеса по признаване на коренното ни население в Албания, дейността на д-р Милен Врабевски е свързана и с инвестиции в множество образователни инициативи за интеграция и социализация на историческата ни диаспора там и особено за младите хора, които са част от нея.
Благодарение на успешната колаборация на Фондацията с местните българи от общо 2 паралелки, изучаващи български език в Билища и Корча, в момента те са вече 4. Тази есен деца от общността ни в Албания посетиха и ежегодния Есенен семинар на Фондация „Българска памет“, който събира над 200 деца от българската историческа диаспора от Украйна, Молдова, Македония, Албания и Сърбия.
Подкрепата на д-р Милен Врабевски и на д-р Андрей Ковачев по казуса с признаването на българското малцинство в Албания оказа своето положително влияниеСамо след седмица проектозаконът ще бъде гласуван от албанския парламентАко поправката бъде приета, това ще бъде исторически момент за България.

Фондация „Българска памет“

Фондация „Българска памет“ е учредена през 2007 г. от д-р Милен Врабевски. Тя се занимава с разработването на креативни европейски проекти, както и с инициативи за съхраняване на българското културно наследство, историческа памет и национално самочувствие. Приоритетите на фондацията се реализират в четири основни направления: Утвърждаване на националното чувство у най-младите, чрез инициативи за опазване на културно-историческото наследство; Инициативи за борба с демографската криза в България; Образователни инициативи за интеграция и социализация на българските общности от историческата диаспора; Инициативи за изграждане на икономика на знанието и реализация на младите хора в България. Фондацията подкрепя национално отговорни инициативи в духа на демократичните ценности на Обединена Европа – плурализъм, толерантност, автономност и съгласие. Други статии от този авторКоментари