Решенията, които ще спасят България и Европа (2 част)

Решенията, които ще спасят България и Европа (2 част)
01-06-2024г.
67
Веселин Киров

Част 2


Идеологията на комисията Фон Дер Лайен причини промишлен, селскостопански и енергиен упадък в Европа. Тази политика, вдъхновена от “наказателната“ екология, доведе до налагане на все по-рестриктивни стандарти за българския и европейски бизнес. От 2000 г. буксуването на европейската икономика е очевидно: текущият БВП на ЕС се е увеличил със 128% между 2000 и 2022 г., в сравнение със 148% за Съединените щати. Наложително е да се върне контрола на държавите, в това число и България, над техния икономически суверенитет, който да възстанови просперитета и модела на социалната държава. Това минава през следните мерки :

I. Възвръщане на енергийната независимост на България 

Енергията е двигателят на индустрията на всяка страна. ЕК чрез политиката си на  “зелена“ енергия, либерализацията на концесиите на енергийни източници и принудителното затваряне на ядрените мощности, унищожава българската и европейската  енергийна система, които гарантират нашата индустриална независимост и ниски цени за потребителите и бизнеса. 

Още по-зле е положението  с европейския енергиен пазар, чрез който ЕС умишлено предизвика скок на сметките за ток чрез индексиране на цените на електроенергия върху европейската цена на газа. Тази абсурдна ситуация и провалът на реформата на европейския енергиен пазар демонстрират нежеланието на брюкселските бюрократи да защитават интересите на своите народи. За да се подобри покупателната способност на българите в ЕС и да се засили конкурентоспособността на бизнеса, е наложително да си върнем контрола върху нашия енергиен суверенитет. 

Това може да стане чрез следните мерки :

- Връщане на националните цени на електроенергията, чрез прекратяване на абсурдните правила на европейския енергиен пазар, заради който цената в Европа се покачи средно с 30% - 40%. Целта е цена на електроенергията близка до производствените разходи на местно ниво. Същевременно, запазването на текущите мощности ще позволи и износ на атрактивна цена към други европейски и съседни държави.
- Инвестиции във високи технологии (ядрена енергия от ново поколение, водород, геотермална енергия и т.н.) и отхвърляне на каквато и да е европейска намеса в енергийната политика на страните членки. Прекратяване на либерализацията на концесиите на ВЕЦ-ове и язовири, които трябва да останат държавна собственост. 
- Отмяна на диктатите на ЕК за налагане на вятърни турбини, които са нерентабилни, оказват негативен ефект на околната страна, поддръжката и демонтажът им е скъпоструващ и са неефективен заместител на базовите мощности.

II. Премахване на бюрократичната тежест от бизнеса 
За по-малко от пет години на български и европейски компании са наложени повече от 850 нови европейски норми и около 5000 страници допълнителни разпоредби. Тази бюрократична тежест се превръща в спирачка за растежа и иновациите в ЕС и България. Директива за корпоративно отчитане на устойчивостта (CSRD) e пример за това. За да облекчим бизнес средата в България, е нужно незабавно прекратяване на бюрократични текстове от подобен тип. Това може да се случи чрез :

- Политики на административно улесняване за малки и средни предприятия, отмяна на директивите за CSRD и за дължима грижа.
- Дерогация в прилагането на европейското конкурентно право що се отнася до стратегическите сектори (енергетика, високи технологии, транспорт, изкуствен интелект и др.) и разрешаването на държавна помощ за тези сектори. 
- Налагане на приоритет при обществените поръчки за български фирми, за да се защитят българските работни места. 
- Национални преференции за българската и европейска продукция с рамково споразумение „Купувай българско или европейско“.
- Намаляване на данъците върху производството с цел да се подпомогне конкурентната позиция на българския бизнес спрямо останалите европейски страни.
- Защита на българските превозвачи, чрез отмяна на забраната за продажба на автомобили с двигатели с вътрешно горене през 2035 г. 

За да се възстанови икономическият и социален просперитет на България и Европа, е необходимо радикално преосмисляне и промяна на текущите политики. Една от стъпките е възвръщането на енергийния суверенитет на България чрез премахване на наложените от ЕС рестрикции и инвестиране в съвременни и надеждни енергийни технологии. Друго решение е облекчаването на бюрократичната тежест за бизнеса, което ще стимулира иновациите и растежа. Чрез тези мерки ще се създаде стабилна основа за икономическо развитие, което ще доведе до по-висок стандарт на живот за българските граждани и ще укрепи позициите на българския бизнес в международната арена.

© 2024 Lentata.com | Всички права запазени.