За или против еврото?

За или против еврото?
20-12-2022г.
0
Даниел Божилов

Малко по темата за и против пълноправното членство на България в Еврозоната.
За или против еврото? 
Защитниците на приемането ни в еврозоната ползват следните аргументи:
1. Влизането ни в еврозоната ще стимулира чуждите инвестиции. Този аргумент за България е неверен. Ние сме във валутен борд, което практически занулява валутния риск за инвеститорите. Всичко останало за формиране на бизнесклимата е ирелевантно. Инвестициите нито ще се увеличат, нито ще намалеят чувствително.
2. Взаимна подкрепа на страните от Еврозоната. На теория е така. На практика обаче предвид фактът, че България има много по-нисък външен дълг от останалите страни в Еврозоната тази подкрепа в нашия случай ще бъде ние да подкрепяме другите, а не те нас. Не, че това не може бързо да бъде променено ако финансите се поверят на Асен Василев или някой подобен.
3. Ще намалеят разходите във връзка с международните транзакции заради фактът, че ще отпаднат разходите за превалутиране. Това е така. Но от този ефект ще се възползват основно фирмите, които развиват сериозна външнотърговска дейност или работят с външни партньори. За малките фирми и за гражданите ефектът ще е незначителен, а най-вероятно не само няма да го усетят, ами ще го усетят като негатив, защото банките за да компенсират намалените си приходи от превалутиране ще увеличат други свои такси. Поне до момента поради пълното бездействие на БНБ точно това се случва.
4. Лихвите по кредитите ще паднат и ще се изравнят със средноевропейските. Не, няма да паднат. Поне не за хората, за малкия и средния бизнес. Ако паднат за някой той ще е единствено и само за едрия бизнес, което обаче също не е сигурно. 
5. Единният банков надзор на ЕЦБ ще предотврати фалитите на банки. Този аргумент също е неверен. Вярно е, че в Еврозоната много рядко се стига до фалит на банкови институции. Но от друга страна банките им са толкова, ако не и по-проблемни колкото и българските и проблемите са значително по-големи от нашите. Тези финансови институции не се фалират, но за сметка на това се ангажира огромен ресурс на данъкоплатците за тяхното спасяване.
Някой примери за такива:
– Banca Popolare di Bari – 900 млн. евро
– Banca Carige – 3 млрд. евро
– Caixa Geral de Depositos – 3.9 млрд. евро
– Banca Monte dei Paschi di Siena – 5.4 млрд. евро
– Cyprus Cooperative Bank – 6.1 млрд. евро
– Norddeutsche LB – 7.9 млрд. Евро
– Veneto Banca и Banca Popolare di Vicenza – 16.8 млрд. Eвро
6. Присъединяването на България към Еврозоната е задължително и то произтича от самия Договор за ЕС. Този аргумент също е неверен. Първо в самия договор няма срок в който това да бъде направено. На второ място при подписване на Договора за ЕС Великобритания и Дания подписват договора с резерви и се позовават на изключение. Следователно въвеждането на еврото не е задължителна предпоставка за членство в ЕС. Обстоятелството, че при ратифицирането на този Договор България не се е позовала на изключение (но и не е въвела еврото) не означава, че това не може да се случи на по-късен етап.
И май основните аргументи за влизането в Еврозоната са изчерпани.
Сега да видим главните негативи:
1. Влизането в еврозоната поне на този етап е веднъж завинаги. Обратен път няма. Това практически означава на юнашко доверие да приемем да не можем да осъществяваме собствена валутна политика, а тя да се прави от външен орган, който практически е безконтролен и не е ясно как формира своите решения. Предвид резултатите до момента те не са никак добри и само за няколко години дълговете на страните от Еврозоната скочиха значително над нивата които се приемат за нормални.
2. Привържениците на приемането на еврото твърдят, че влизането в еврозоната няма да повлияе значително на инфлацията. Това обаче рязко противоречи на реалностите. Във всички страни, които бяха приети в Еврозоната инфлацията скочи значително и то в едни добри времена за тяхната и световната икономика. В период на тежка финансова криза в ЕС последиците са просто непредвидими.
3. Паричният съвет в България на този етап работи добре и създава една стабилност и на финансовата система и на лева. Влизането в Еврозоната, респ. премахване на Валутния борд ще доведе до развързване на ръцете на българските правителства, които които с удоволствие ще увеличат значително задлъжнялостта на страната. Това от своя страна в бъдеще ще струва скъпо, предвид необходимостта разходите по обслужване на такъв дълг да се увеличат.

© 2024 Lentata.com | Всички права запазени.