Mнозинството от населението на Македония е българско...

Mнозинството от населението на Македония е българско...
02-02-2023г.
0
Гост-автор

За последния сръбски патриарх Василие Бъркич, мнозинството от населението на Македония е българско.

През 1771 г. последният сръбски патриарх дава отговори на въпросите на руския адмирал Орлов. Той казва, че в Македония живеят турци и българи, но тъй като българите са много повече от турците, в цяла Македония всички турци говорят български ("но как Болгаров много болше Турков, тако во вси Македонии вси Турки болгарский язик умеют").

Как ли се връзва този документ със съвременната скопско-белградска фалшификаторска теория, че понятието българин в Македония не значело българин, а принадлежащ към българската Екзархия?! 

През 1771 г. Екзархия НЯМА!!!

Разбира се, все още няма и сръбски шовинизъм, който да даде импулс на фалшификациите.

А какво ли обяснение ще дадат фалшификаторите за названието български език?
Автор:проф. С. Т.

© 2024 Lentata.com | Всички права запазени.