Skot Ritte: 2023 ще е година на ПОБЕДА на Русия и Путин.

Skot Ritte: 2023 ще е година на ПОБЕДА на Русия и Путин.
03-01-2023г.
0
проф. Михаил Мирчев

Слушах непослушника Skot Ritter.   Откъм САЩ!!!
     Той прогнозира, че 2023 ще е година на ПОБЕДА на Русия и Путин.
          Тук, една жена ми каза, че този Рутер се бил объркал. 
          Не знам, може пък тя като една местна Касандра да е права...
Победа тройна:
първо, ПОЛИТическа;  второ, ИКОНомическа;  чак трета, ВОЕННА.
      Той така ги подреди в хода на линейното време.
Аз добавям победи в още четири сфери, в които 
                                    досега Западът бе монополист:
     четвърто, ТЕХНОлогична война и победа, ще бъде отнет западният 
            монопол върху технологиите и злоупотребата чрез тях;
     пето, информационно-пропагандна победа, което си е сърцевинна 
            гражданска и хуманна победа;
     шесто, вземане силата на едно-полюсния и даване сила
            на алтернативния ДВОЕН световен полюс, чрез ШОС;
     седмо, спиране инерцията на Голямото ЗАНУЛявани, като комплексна 
           глобална политика, видимо и осезаемо от 2020 насам.
От днес РЕПубликанците вече ще управляват Конгреса в САЩ. Обещали са фатални разкрития и съд за ДЕМократите.
Това ще ускорява общия световен процес през 2023 год.
Фаталното време се визира до есента и зимата на тази година. Дано оцелеем дотогава!!!
      Ще оцелеем. При това с изявен неочакван ресурс за живот и 
             излитане към светлото от пепелта...
Бъдете здрави. Но и активни. Трябва сами да си се изправим
3 януари 2023
 

© 2024 Lentata.com | Всички права запазени.