Президентът Радев: България постави фокус върху иновациите, науката и научните изследвания

Президентът Радев: България постави фокус върху иновациите, науката и научните изследвания
12-04-2024г.
0
Лентата

Подобряването на енергийната, транспортната и цифровата свързаност по оста Север-Юг в нашия регион е инструмент за засилване на икономическото и социално сближаване в целия Европейски съюз. 

Това е стратегически важна цел и трябва да остане и в основата на Инициативата „Три морета“. 

На днешната Среща на върха на инициативата във Вилнюс, която обединява 13 държави от ЕС, сред които и България, обсъдихме възможностите за сътрудничество с цел наваксване на изоставането в свързаността между страните от Централна и Източна Европа. 

Досега България успя да привлече капитали в размер на около 200 млн. евро в сферите на транспорта и енергетиката по линия на Инициативата „Три морета“. 

Така привлеченият от страната ни капитал е около 10 пъти по-голям от размера на вложените от България средства в Инвестиционния фонд на „Три морета“ и показва пътя, по който трябва да вървим. 

Страната ни има и съществен принос за развитието на инициативата, тъй като по време на българското председателство през 2021 г. 

България постави фокус върху иновациите, науката и научните изследвания. Постигнахме съгласие за създаване на иновационен фонд на „Три морета“, чието развитие напредва в сътрудничество и с Европейския инвестиционен фонд.

© 2024 Lentata.com | Всички права запазени.