Революцията е невъзможна, а еволюцията ще ни унищожи

Революцията е невъзможна, а еволюцията ще ни унищожи
25-06-2024г.
0
Любо Кольовски

От консултациите при президента става ясно, че никоя от парламентарно представените партии и коалиции не иска предсрочни избори, но никоя от парламентарно представените партии и коалиции не се страхува от предсрочни избори. 

Тази смехотворна конструкция не се подчинява на ниаква политическа логика и е възможно ной-лошата атестация за участниците в пиесата на абсурда и граничи с дефиницията на това. 

Ленин за революционната ситуация за върховете и низините - върховете не могат, а низините не искат. В своя статия, писана през 1915, преди разпадането на Втория Интернацонал, Ленин извежда 3 основни обективни признака, характеризиращи революционната ситуация:

- невъзможност на управляващата класа да запази в неизменен вид своето господство, т.е. това е ситуация, при която управляващата класа не може, а потиснатите класи не искат, да живеят постарому;
- рязко изостряне на всички обичайни нужди и бедствия на угнетените (потиснатите) класи;
- значително повишаване активността на масите и тяхната готовност за самостоятелно революционно творчество.
Като субективно условие за създаване на революционна ситуация е способността на революционизираната класа към достатъчно силно масово действие, което да сломи старото правителство.
Нашето общество не се вписва в тази дефиниция. За голямо съжаление.Т. е., революцията е невъзможна, а еволюцията ще ни унищожи.

© 2024 Lentata.com | Всички права запазени.