Сиренето у нас предимно ВОДА! 48 марки - кои и колко

Сиренето у нас предимно ВОДА! 48 марки - кои и колко
24-11-2022г.
0
Григор Лилов

СИРЕНОТО У НАС – ПРЕДИМНО ВОДА
*** 48 марки - кои и колко
.
Бях първият у нас, който преди много години започна да ви информира за резултатите от изследванията на „Активни потребители” и да настоявам за европейско и държавно финансиране за дейността им. Редовно публикувам тестовете на различцни хранителни и нехранителни изделия, които може да видите на интернет страницата им 
https://aktivnipotrebiteli.bg/
Днес публикувам резултатите от поредния тест за сирената. 
.
От 2005 година насам "Активни потребители" е извършила 5 собствени проучвания на качеството на саламуреното сирене. Могат да бъдат намерени на следния линк.
https://aktivnipotrebiteli.bg/…/view…/a/tests/id/90/fl/1110/
При тест от 2016 година се оказа, че в 1/6 от марките на пазара, се открива недекларирана и неразрешена за добавяне немлечна мазнина.
В следствие на проучването от 2020 беше проведена кампания за разясняване на вредите от консумиране на оводнено „сирене“. 
Беше организирана дискусия и в Народното събрание. Министерство на Земеделието и Храните промени законодателството и обнародва нова Наредба за специфичните изисквания към млечните продукти (Обн. ДВ. бр.64 от 3 Август 2021г.). Наредбата е в сила от 4 ноември 2021, а през май 2022 изтече и гратисния период даден на производителите за привеждане към новите изисквания. За съжаление в наредбата, въпреки нашето желание за забрана на оводнените сирена, беше предприет по-смекчен подход. 
Съществените промени в изискванията са следните:
• Оводнените сирена все още могат да се предлагат на пазара, но когато водното съдържания надхвърля 60% на етикета се изписва "саламурено сирене с повишено водно съдържание";
• Забранява се използването на влагозадържащи агенти в сиренето;
• Забранява се добавянето в млечни продукти на мазнини и протеини с немлечен произход с изключение на желатин при специфични цели;
• На етикетите, на лицевата страна, задължително се посочва процентът на сухото вещество, съответно водното съдържание;
• Продуктите с повишено водно съдържание се предлагат в магазините задължително  в оригинална опаковка на производителя, която не може да бъде отстранена от търговеца.
_______________________________________
От тестваните 48 марки сирене при 35 се установява водно съдържание над 60%. В таблицата продуктите с вода между 60 и 70% са маркирани в жълт цвят, а тези над 70% в червено. От общия брой 12 са в червения сектор. Изразено в проценти 73% от сирената са оводнени, а 25% са свръховоднени.
СТАНДАРТЪТ Е 54% ВОДНО СЪДЪРЖАНИЕ
______________________________________
Опасна ли е водата в сиренето?
- Нарасналото над нормите водно съдържание активира нежелателни химични процеси в млечните продукти. При тях се образуват вредни, а понякога и токсични и канцерогенни химични съединения. Колкото повече е водата, толкова по-бързо протичат тези реакции и нарастват рисковете за потребителите.
- В сирената обикновено се развиват млечно-кисели бактерии и се подтискат болестотворните такива. Промяната в съдържанието на водата измества равновесието между бактериите и позволява растежа на нетипичини за сиренето микроорганизми. Някои от тях може да са патогени, опасни за здравето на потребителите.
- За да се задържи водата в сиренето се използват редица химикали и ензими, всичките нетрадиционни за млечните продукти. Дори когато са разрешени за влагане в други храни, не е напълно ясно дали са подходящи за сирене.
****** Как тествахме? (Методология на изпитването) *****
В проучването участват: 48 проби краве саламурено сирене закупени от търговската мрежа в градовете София, Пазарджик, Симитли и Перник. 34 проби с рискови цени под 14 лева/кг. и 14 с по-високи цени.
Закупуване на проби за изпитване: септември и октомври 2022г.
Определено е водно съдържание (сухо вещество) по БДС 1109:1989 Мляко и млечни продукти. Метод за определяне на водно съдържание и сухото вещество;
При 6 селектирани проби е определено съдържание на немлечни мазнини –  триглицериден профил съгласно ISO 17678/2010.

© 2024 Lentata.com | Всички права запазени.